Žďárec

Žďárec

Obec Žďárec leží 14 km severozápadně od Tišnova. Rozkládá se v malebném údolí potoka Libochůvky až po návrší nad ním obklopena krajinou Křižanovské vrchoviny. Je jednou z nejstarších obcí na Moravě. Patří k ní místní části – osady Víckov a Ostrov. Nadmořská výška je uváděna 462 m n. m., rozloha je asi 804 ha. Trvale v obci a místních částech žije 366 obyvatel.

Historie
Již samo jméno obce dává tušit prastarý slovanský původ, vždyť „žďářiti“ znamenalo podle starých Slovanů „páliti lesy“. Obec tedy leží na „žďářišti“,  což je území po vypálených lesích, kterých v minulosti bývalo kolem mnoho. V prastaré kronice je psáno: „Není ze starých dob žádných záznamů,  ačkoliv jest samozřejmo, že osada tato jest prastará. Jen tolik jest jisto, že od nepamětna patřila ke hradu Víckovu, jenž dle pověsti byl založen Víckem ze Strážku r. 1185. Od hradu Víckov viděti krásná údolí i průrvy, nádherné roviny i kopce, bůjné lesy, tiché dědiny, bílé stužky silnic. Jest kraj náš  jedním z nejrozkošnějších koutů!“

Z polohy Žďárce je zajímavé, že nejstarší část obce se nachází v údolí u kostela sv. Petra a Pavla – kde najdeme i faru, starou školu, mlýny a jednotlivé chalupy podél říčky Libochůvky. Hlavní část vesnice se pak rozkládá na návrší  asi o 30 metrů výše než kostel.

Farní kostel sv. Petra a Pavla působí dodnes starobyle. Raně gotické jádro bylo postaveno kolem roku 1260, v pozdějších staletích bylo upravováno. Před západním průčelím stojí mohutná hranolová věž, v jejímž podvěží je hlavní vchod do kostela. V presbytáři se zachovaly gotické fresky.

Zajímavosti
Žďárec byl téměř ze všech stran obklopen hrady, tvrzemi a strážními věžemi. Kromě hradů Víckov, Mitrov, Košíkov a Rýsov nad nádherným údolím, kterým protéká řeka Bobrůvka, jsou to hrádek Ochůzka, tři Strážnice a další. Nad pravým břehem Libochůvky naproti obci jsou terénní zbytky hrádku, o níž je zmínka z roku 1365 a je označována jako žďárecká tvrz.

Důkazem toho, že je Žďárec a okolí vyhledávaný pro své přírodní krásy, je v katastru obce mnoho rekreačních chat a chalup. Také se zde nachází známý Havlov, samota, kde rodina Václava Havla zakoupila a obývala víkendový dům. Dnes má ale jiného vlastníka, není veřejně přístupný. Budoucí pan prezident Václav zde spolu se svým bratrem Ivanem strávil část dětství a navštěvoval za II. sv. války žďáreckou školu, také proto škola nese jeho jméno. Na místním hřbitově se nachází hrob spisovatelky Anny Pammrové a její dcery Almy, která žila nedaleko obce na samotě.

Současnost
Ve Žďárci je Základní škola a Mateřská škola Václava Havla, ve které se vzdělávají děti od první do deváté třídy, dětem i cizím strávníkům slouží školní jídelna. Čtyřikrát do týdne ordinuje praktická lékařka. Pro občany obce i pro občany z okolí slouží kulturní dům, dva rybníky, hřiště fotbalové, tenisový kurt, dětské hřiště, výletiště, pošta, obchod se smíšeným zbožím, pohostinství, kadeřnictví, knihovna, zahradnictví, opravny automobilů, motorek, dále pila, pneuservis, stolařské dílny, zednické firmy, instalatéři, malíři a další.

Obec v nedávné době zrekonstruovala (staré litinové) a postavila část nového vodovodu, opravuje místní komunikace, po částech zatepluje budovu obce se sálem kulturního domu, obecním úřadem, mateřskou školkou, poštou, pohostinstvím a školní jídelnou. Za pomoci dotací zbudovala na potoce Kozlí nový rybník. Na podzim roku 2021 začala výstavba nových inženýrských sítí pro osmnáct rodinných domků. Plánů je ještě mnoho, stále je co zlepšovat.

Ilona Midrlová

Další článek:
Předchozí článek: