Desátý rok společného života

Desátý rok společného života

Před deseti lety začaly námluvy mezi tehdejší Základní školou a dětským domovem v Předklášteří a Středním odborným učilištěm. Domácí střední škola nám připravila prostory takřka…
Z hlíny na stůl

Z hlíny na stůl

Zemědělka slaví šedesátiny v muzeu „Nedědíme Zemi po našich předcích, nýbrž si ji půjčujeme od našich dětí.“ Antoine de Saint-Exupéry Střední škola a základní škola…
Z historie „zemědělky“

Z historie „zemědělky“

Zemědělské odborné učiliště v Tišnově navázalo v roce 1960 na tradici Zimní hospodářské školy, založené již koncem 19. století. Učilišti byla přidělena budova okresního lidového…