Zeptali jsme se zastupitelů

Zeptali jsme se zastupitelů

Od druhého čísla roku 2022 Tišnovských novin přináší redakce svým čtenářům novou rubriku Zeptali jsme se zastupitelů. Rubrika je zřízena za účelem podpory a poskytnutí většího prostoru pro názory zastupitelů města napříč politickým spektrem.
Abychom iniciativu zastupitelů k publikování jejich příspěvků podpořili, zvolila redakce, vedle nového prostoru rubriky s názvem „Sdělení zastupitele“, daném aktualizovaným zněním Statutu Tišnovských novin 2021 (odst. I, bod 9), iniciativní způsob dotazování zastupitelů, který pro lepší zacílení spojila tematicky s pojednávaným obsahem redakčních článků v rubrice „Reportáž“.

Rubrika je tedy plánována jako anketní a bude moderována formou anketních otázek, které jsou zastupitelům redakcí kladeny. Redakcí takto pokládané otázky se budou vždy týkat tématu reportáže daného připravovaného čísla TN. V průběhu roku se tedy redakce obrátí na zastupitele s dotazem celkem jedenáctkrát s různými tématy a odpovědi zastupitelů budou poté publikovány formou této rubriky.

Předpokladem rubriky je, že odpovědi na položené otázky budou zpravidla odrážet stanovisko politického subjektu, který zastupitel/é reprezentuje/jí. Sedm politických subjektů aktuálně reprezentovaných v současném zastupitelstvu tak má rovnocenný prostor k vyjádření. To ovšem neomezuje možnost k publikování více různých stanovisek jednotlivých zastupitelů i z téhož politického sdružení nebo strany. V případě, že zde stanovisko některého subjektu nenajdete, je to z důvodu svobodné možnosti každého zastupitele na tu kterou položenou otázku neodpovídat.

Obdržené odpovědi jsou publikovány v původním znění a nejsou redakcí dále upravovány. S výjimkou těch, které by překračovaly technické normy vymezeného prostoru, a jejich autoři by je na výzvu redakce sami neupravili.

Věříme, že rubrika přinese další kladný prvek do obsahové skladby Tišnovských novin, a našim čtenářům se tak dostane pestřejší názorové mozaiky pohledů na témata, jimiž se město zaobírá.

Vladimír Vecheta

Další článek:
Předchozí článek: