Výsledky průzkumu Nový svoz odpadů door-to-door – TIŠNOV TŘÍDÍ

Výsledky průzkumu Nový svoz odpadů door-to-door – TIŠNOV TŘÍDÍ

Rádi bychom vás seznámili s výsledky prosincové ankety, která se týkala obyvatelů z rodinných domů v Tišnově.

Cílem ankety bylo dát občanům rodinných domů v Tišnově prostor pro vyjádření k nově zaváděnému systému door-to-door, tedy svoz přímo od domu. Obyvatelé bytových domů mají v současné době k dispozici sběrná hnízda recyklovaného odpadu v průměru do sto metrů od svého bydliště, oproti obyvatelům rodinných domů, kteří mají vzdálenost podstatně delší. Smyslem nového systému je vytřídit co největší množství dále využitelných odpadů a vyprodukovat tak co nejméně směsného komunálního odpadu. Jedná se o celorepublikový trend v třídění, neboť odpad z jednotlivých domácností je kvalitněji vytříděn než ze sběrných hnízd.

Konkrétně tedy každá domácnost bydlící v rodinném domě dostane díky dotaci zdarma do výpůjčky nově nádoby na tříděné odpady (papír, plast) o objemu 120/240 litrů. Nádoby budou od 1. 4. 2022 pravidelně sváženy ve frekvenci jednou za 28 dní (plasty a papír). Každá domácnost bude mít k dispozici přehledný harmonogram svozu, kdy je správný svozový den.

Dále dojde k úpravě frekvence svozu směsného komunálního odpadu u rodinných domů z jednou týdně na jednou za 14 dní. V případě, že domácnosti správně třídí odpad, je tato frekvence svozu plně dostačující (dle zkušeností z jiných měst a obcí). Dobrou zprávou je, že zvýšení komfortu služeb a celkového množství objemové kapacity nádob se nepromítne do celkové ceny poplatku za svoz odpadu. Tedy pro rok 2022 nenavyšujeme poplatek za odpad.

Osloveno bylo přes tisíc domácností rodinných domů. Děkujeme všem respondentům za krásnou 40% účast, která nás podporuje v myšlence, že Tišnov třídí a chce třídit lépe a kvalitněji. Celkově odpovědělo na anketu 392 domácností (osm odpovědí přišlo až po termínu). 239 domácností odpovědělo elektronicky, 153 prostřednictvím podatelny/schránky. Mluvčími domácností jsou vyváženě ženy i muži rovnoměrně.

Výsledky ankety dopadly převážně dle našeho očekávání, modrou popelnici na papír menší velikosti 120 l by rádo využilo 51 % domácností a 35 % domácností velkou o objemu 240 l. O žluté popelnice na plasty je zájem lehce vyšší, o malou žlutou o objemu 120 l má zájem 52 % domácností a o velkou žlutou o objemu 240 l má zájem 45 % domácností. Samozřejmě mezi dotázanými bylo i pár domácností, které o barevné popelnice z nějakého  důvodu zájem nemají (dvanáct domácností). Přesto si vážíme jejich otevřeného názoru a děkujeme za něj, případně i se zdůvodněním. Budeme je řešit.

Jsme rádi, že 360 domácností (92 %) se zamýšlelo nad umístěním nových nádob a jsou schopny a ochotny najít vhodné místo. Tento rok navrhujeme zachovat stávající režim i pytlového sběru, na konci roku provedeme vyhodnocení a případně upravíme systém. Ale oceňujeme, že 254 domácností vnímá systém třídění door-to-door jako krok vpřed a nechce zachovat pytlový sběr – 65 %, ale chce zachovat frekvenci svozu sběrných míst (343 domácností, 88 %). Systém teprve nastavujeme, tedy pokud vám nádoba kapacitně nebude stačit, je možné využít stávajících sběrných hnízd tříděného odpadu, případně pytlový sběr. Obě tyto možnosti zůstanou prozatím zachovány.

Sběrný dvůr má své opodstatněné místo ve městě a to potvrzuje 316 dotázaných domácností (81 %), které využívají služeb sběrného dvora v plném rozsahu. A 75 % dotázaných, kteří uvítají nové informace, a nejen je, můžeme potěšit připravovaným novým webem, kde nejdete vše potřebné k třídění odpadu, ale i novinky a zajímavosti. Dále pak připravujeme rozsáhlou motivační kampaň na předcházení vzniku odpadu.

Z ostatních podnětů vás nejvíce trápí nádoby na bioodpad a frekvence jeho svozu. Nyní probíhá další etapa vydávání popelnic na bioodpad občanům, kteří se dosud nezapojili (k dispozici jsou kompostéry a popelnice na bioodpad). Frekvencí svozu se budeme nadále zabývat, děkujeme tedy za vaše postřehy a náměty. Další připomínka z vašich stran je k přeplněnosti a nepořádku kolem jen některých sběrných míst odpadu, kde to však kapacitně již nejde řešit jinak, nám kazí dojem čistého města. Jsme připraveni to řešit.

Nový systém třídění door-to-door plánujeme spustit 1. 4. 2022. Ale aby to nebyl jen aprílový žertík, již teď se blížíme s přípravami do finále a v  nejbližších dnech vás budeme podrobněji informovat, kam pro jaké popelnice, kde vyzvednout či kam dovezeme, co a jak se bude třídit a kdy se bude svážet. Děkujeme, že třídíte s námi!

Věra Odehnalová, Odbor správy majetku a komunálních služeb

Další článek:
Předchozí článek: