Aktuálně z města

Aktuálně z města

Jak pokračuje rekonstrukce ulic Riegrova a Černohorská
Rekonstrukce ulic Riegrova a Černohorská realizovaná společností OHLA ŽS, a. s., postupuje dle stanoveného plánu a časového harmonogramu.
Práce na kanalizaci a vodovodu se chýlí ke konci, jejich předání a kolaudace proběhnou v únoru. „V předstihu se nám podařilo zrealizovat větší část přeložek inženýrských sítí a opěrnou zeď z gabionových košů,“ uvádí generální ředitel společnosti, Ing. Roman Kocúrek. Nejdůležitější práce na budování nové okružní křižovatky v ulicích Riegrova a Černohorská se naplno rozběhnou hned, jak to klimatické podmínky dovolí, společnost OHLA ŽS, a. s., předpokládá v průběhu března. Nejdříve budou odstraněny stávající konstrukce, proběhne sanace nevyhovujícího podloží a posléze budou vybudovány nové konstrukční vrstvy a povrchy. „Největší přínos vidíme v zpřehlednění dopravní situace, kterou přinese proměna stávající hvězdicové  křižovatky na křižovatku okružní. Současně budeme realizovat nové chodníky, parkovací stání, autobusové zastávky včetně mobiliářů a obnovu veřejného osvětlení, což občanům významně zvýší komfort užívání komunikace,“ doplňuje Roman Kocúrek.
Rekonstrukce, na níž se podílí tři investoři – SÚS JMK, SVAK Tišnovsko a město Tišnov, dosahuje celkových nákladů přes 100 milionů Kč, z toho se  město Tišnov podílí 44 miliony Kč. Dokončení celé akce je plánováno na podzim letošního roku.

Druhý ročník participativního rozpočtu Tvoříme Tišnov
V říjnu loňského roku odstartoval druhý ročník participativního rozpočtu Tvoříme Tišnov. Až do konce měsíce listopadu bylo možné přihlašovat své návrhy. Obdrželi jsme od Vás celkem čtyři projekty: Vratné kelímky pro Tišnov, Komunitní udírna, Revitalizace klidové zóny mezi ulicemi Hornická a Jamborova a Revitalizace prostoru na odpadní kontejnery na ulici Hornická v Tišnově.

Tyto projekty byly dále podrobeny analýze proveditelnosti – vybrané odbory MěÚ Tišnov posuzovaly projekty z mnoha různých hledisek, zkoumaly například i to, nejsou-li v rozporu s jinou plánovanou investiční akcí města.

Projekty Revitalizace klidové zóny mezi ulicemi Hornická a Jamborova a Revitalizace prostoru na odpadní kontejnery na ulici Hornická v Tišnově Vám byly představeny již v prvním ročníku, kde nebyly podpořeny a navrhovatelé se je rozhodli znovu podat v druhém kole.
U projektů Vratné kelímky pro Tišnov a Komunitní udírna jsme narazili na komplikace, které během ledna a února s navrhovateli musíme vyřešit a upřesnit. Z tohoto důvodu je harmonogram druhého ročníku participativního rozpočtu posunut o měsíc. Veřejná prezentace tedy proběhne ve středu 2. 3. 2022 v 17.00. Předpokládáme, že vzhledem k epidemiologické situaci bude nutné, aby proběhla online namísto osobního setkání.
Po představení projektů samotnými navrhovateli bude spuštěno hlasování, které potrvá do 25. 3. 2022. Hlasovat bude možné online prostřednictvím webu www.tvorime-tisnov.cz i papírovou formou pomocí hlasovacího lístku, který naleznete na podatelně MěÚ Tišnov, a v Tišnovských novinách č. 3/2022, které vycházejí 24. 2. 2022. Na představení projektů přihlášených do druhého ročníku participativního rozpočtu Tvoříme Tišnov se můžete těšit v dalším čísle Tišnovských novin.

Klára Šimečková, Kristýna Pekařová, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Další článek:
Předchozí článek: