Naučme se mluvit rychle

Naučme se mluvit rychle

Na posledním jednání Zastupitelstva města Tišnova v roce 2021 zastupitelé schválili nový jednací řád, který omezuje délku diskusního příspěvku občana k projednávanému bodu na dvakrát dvě minuty.

To může být v řadě případů pro občana příliš krátká doba k vyjádření dostatečně jasného a určitého stanoviska. Za nejnižší hranici považujeme časový limit dvakrát tři minuty, více by ovšem bylo lépe. Tuto změnu jednacího řádu jsme nepodpořili. Naštěstí se nezměnilo to, že pokud občan časový limit k vyjádření stanoviska překročí, předsedající mu slovo odejmout nemusí. Jsme v souladu s metodikou Ministerstva vnitra přesvědčeni, že k uplatnění omezujících opatření by mělo být přistupováno jen velmi uvážlivě, a je-li to pro řádný průběh zasedání skutečně nezbytné. Přijatá opatření nesmí být zneužita k účelové eliminaci opozičních názorů a měla by vždy zohledňovat veškeré další podstatné okolnosti.

Na posledním jednání zastupitelstva bylo nové omezení necitlivě a nesprávně uplatněno při rozpravě k rozpočtu města pro rok 2022. Předsedající odebral slovo občance města s odůvodněním, že mu jednací řád nic jiného neumožňuje, což podle nás není pravda. Vynucování pouze dvou otázek občana také nemá v jednacím řádu oporu. Mimo to vyjadřovat se k návrhu rozpočtu má snad občan obce právo bez souvislosti s jednacím řádem. Vždyť vyjadřovat se k hospodaření města, které zahrnuje desítky, ba stovky položek, a sdělit svůj názor nebo dotaz jen ve dvakrát dvou minutách, to je již jasné účelové omezení opozičních názorů a dotazů. Na posledním jednání byli po omezenou dobu přítomni navíc jen dva občané města a času bylo dostatek.

Chceme vás informovat o tom, co vás čeká, pokud využijete svého základního občanského práva veřejně se vyjadřovat k městským záležitostem na zasedání zastupitelstva města. Naučte se mluvit rychle. Podle našeho názoru by zastupitelstvo mělo jednat častěji, od sedmnácti hodin a bod dotazy, podněty, připomínky by měl být v pevném čase na začátku jednání. Bylo by to vstřícnější k občanům města a jejich účasti na jednání.

Pokud vám vývoj v zastupitelstvu není lhostejný a rádi byste se o názorech a hlasování zastupitelů dozvěděli víc, doporučujeme ke zhlédnutí záznamy z jednání. Odkazy jsou zveřejňovány na webu města na stránce www.tisnov.cz/urad/dokumenty-zastupitelstva. Jednací řád se projednával 13. 12. 2021 v čase záznamu od 0:03:12, rozpočet od 0:49:15, veřejnost od 1:27:37.

Opakovaně upozorňujeme na odstranění bodu „odpovědi na ústní či písemné dotazy členů zastupitelstva“ z jednacího řádu zastupitelstva, zrušení komise pro rozvoj města a zrušení výboru pro strategické plánování. To, co tu zmiňujeme, nám připadá jako postupné omezování demokracie.

Jan Křehlík – Zelení Tišnov, Tomáš Komprs – STAN

Další článek:
Předchozí článek: