Předcházení vzniku odpadů na Tišnovsku

Předcházení vzniku odpadů na Tišnovsku

„Předcházení vzniku odpadů na Tišnovsku“, reg. č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0012912, je název projektu, který byl v rámci žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí, prioritní osa 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, specifický cíl 3. 1. Prevence vzniku odpadů, výzvy č. 122 v roce 2021 úspěšně podpořen. Příjemcem podpory a žadatelem byl dobrovolný svazek obcí Tišnovsko, který v rámci uvedeného projektu získal dotaci ve výši 5 477 379,60 Kč. Projekt řeší snížení množství SKO na území zapojených obcí. Jeho realizací dojde ke zvýšení a zlepšení likvidace nakládání s odpady z domácností (plastové kompostéry) a veřejných ploch (štěpkovače). Předmětem projektu je v rámci první části pořízení celkem 2 273 plastových kompostérů o celkovém objemu 1 923,6 m3, které budou na základě smlouvy o výpůjčce rozmístěny mezi občany zapojených obcí Borovník, Březina, Čebín, Dolní Loučky, Doubravník, Hluboké Dvory, Horní Loučky, Kaly, Katov, Křižínkov, Lomnice, Lomnička, Malhostovice, Nedvědice, Níhov, Olší, Osiky, Předklášteří, Rohozec, Synalov, Tišnov, Újezd u Tišnova, Vohančice, Železné. Pro realizaci dodávky kompostérů byla výběrovým řízením vybrána firma MEVA-TEC, s. r. o., se sídlem v Roudnici nad Labem.

Druhou část projektu tvoří pořízení osmi kusů štěpkovačů k drcení větví a dalšího biologického odpadu. Vítězným dodavatelem veřejné zakázky této dodávky je firma P&L, spol. s r. o., se sídlem v Biskupicích u Luhačovic. Obcím Borovník, Březina, Doubravník, Kaly, Lomnice, Lomnička, Tišnov a Vohančice byl tak prostřednictvím svazku Tišnovsko v průběhu prosince 2021 dodán požadovaný štěpkovač přiměřeného výkonu. Budou sloužit nejen k drcení větví a dalšího bioodpadu vyprodukovaného občany, ale pomůžou s péčí o zeleň a životní prostředí občanů žijících v těchto obcích.

Celkové způsobilé výdaje: 6 427 769 Kč
Dotace EU: 5 463 604 Kč (85%)
Vlastní zdroje financování: 964 165 Kč (15 %)
Datum zahájení realizace projektu: 15. 9. 2021
Datum ukončení realizace projektu: 23. 1. 2022

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Miriam Jedličková

Další článek:
Předchozí článek: