Věříme, že tříkráloví koledníci v lednu vyjdou

Věříme, že tříkráloví koledníci v lednu vyjdou

Čas vánoční je tradičně spojen s tříkrálovou sbírkou.

Minulý ročník tříkrálové sbírky nemohl probíhat obvyklým koledováním kvůli pandemii covid-19. Avšak díky vstřícnosti a pomoci bylo pro potřebné v našem regionu vybráno prostřednictvím on-line koledy a statických pokladniček na veřejných místech 1 261 516 Kč. Za to patří všem velké díky. Je nádherné vidět, že i přes velmi těžkou dobu, jakou pandemie je, máme tak otevřená a laskavá srdce.

Rovněž v roce 2021 jsme zažívali těžké chvíle, když uprostřed léta velmi silně zasáhla tragédie spojená s tornádem na jižní Moravě. I zde se objevila obrovská vlna pomoci a solidarity s postiženými touto katastrofou, kdy se řada lidí snažila pomoci finančně, i osobní účastí. Stále žijeme v sevření pandemie a zůstává mezi námi mnoho osamělých starých lidí, kterým se snaží Oblastní charita Tišnov i prostřednictvím tříkrálové sbírky pomoci. Je třeba přivézt jim nákup i léky a zajistit další potřebnou pomoc. Díky Charitní záchranné síti a Fondu individuální pomoci OCH Tišnov najde mnoho lidí podporu.

Tříkrálová sbírka také pomáhá financovat služby, které se věnují péči o umírající, staré a dlouhodobě nemocné. Cílem služeb je, aby o naše blízké nemocné bylo dobře postaráno v jejich domácím prostředí. A závěr života prožívali v kruhu svých rodin.

Tříkrálová sbírka 1.–16. ledna 2022
Všechno se připravuje tak, aby sbírka mohla proběhnout jako v minulosti, tedy i s koledníky. Po stejnou dobu bude možné přispět v rámci tříkrálové sbírky do statických pokladniček, které budou rozmístěny v kostelích, úřadech, některých obchodech, lékárnách apod. Díky tomu bude možné přispět, pokud nebudou moci koledníci vůbec vyjít, nebo se s koledníky nepotkáme. Seznam míst bude umístěn na stránkách OCH Tišnov.

Také bude možná i varianta využití bezhotovostního příspěvku platbou přímo na účet tříkrálové sbírky s variabilním symbolem určeným pro OCH Tišnov: č. účtu 66008822/0800; vs 777966900. K dispozici je možnost přispět přes platební bránu na webu www.trikralovasbirka.cz. Tento způsob bude přístupný až do konce ledna 2022.

Díky těmto prostředkům bude moci OCH Tišnov pomoci lidem postiženým živelními pohromami, umírajícím a nevyléčitelně nemocným dofinancovat nákup automobilu pro domácí péči o nemocné, pomoci lidem v nouzi prostřednictvím Fondu individuální pomoci a Charitní záchranné sítě zajistit fungování Dobrovolnického centra a podpořit sociální, dluhové a právní poradenství lidem v obtížné situaci.

Děkujeme všem, kdo se budou chtít zapojit do tříkrálové sbírky, a také velké díky všem dárcům, kteří pomohou.

Pavla Caudrová

Další článek:
Předchozí článek: