Černvír

Černvír

Obec Černvír patří k nejstarším osadám na východě Českomoravské vrchoviny. Leží v údolí řeky Svratky v nadmořské výšce 316 m, 15 km JV od Bystřice nad Pernštejnem a 12 km SZ od Tišnova. Do roku 2005 spadala do Kraje Vysočina, nyní patří administrativně k Jihomoravskému
kraji. K 1. 1. 2021 zde žilo 149 obyvatel. Za své jméno dle tradice obec vděčí vodnímu víru v hlubině pod skálou na „černé řece“ Švarcavě (Schwarzau), jak se dříve nazývala řeka Svratka.

Historie a památky
První písemné zprávy o Černvíru jsou z r. 1285, kdy je jako svědek v listině kláštera v Doubravníku uveden Milek z Černvíru. Rod sídlil na hradě, situovaném na ostrožně nad řekou snad od počátku 13. stol. O samotné stavbě však existuje minimum písemných zpráv a nic se z ní nezachovalo. V roce 1364 byl již pustý a Černvír byl rozdělen mezi několik zemanů. Jménem jsou známi Filip z Černvíru, Petr z Černvíru a jeho bratr Artleb z Klečan. Roku 1409 pak Vilém I. z Pernštejna získal část obce od vdovy Markéty z Černvíru. Později k pernštejnskému panství připojil i zbytek Černvíru.

Obci dominují dvě historické památky. Kostel Nanebevzetí Panny Marie, který patří mezi nejpozoruhodnější sakrální stavby v Česku. Stojí na nejužší severní části skalního ostrohu nad řekou Svratkou, obklopen úzkým podkovovitým hřbitůvkem a prostranstvím před kostelem lemovaným ze západní strany prastarými lipami. Jádro kostela tvoří pozdně románská svatyně se západní a východní apsidou z 1. pol. 13. stol. Jde o původní hradní kostel. Postaven byl již kolem roku 1228 a vnitřní omítky zdobí gotické nástěnné fresky. Představují Narození Páně, Poslední večeři, Umučení Páně
a Poslední soud. Objevil je kostelník pan Fafílek až v roce 1969. Součástí fresek je i erb se třemi rybami, znak rodu. V 1. pol. 14. století byla na severní straně přistavěna sakristie čtvercového půdorysu, na jižní straně obdélníková loď dostavěná koncem 17. století barokně. Vstupní průčelí lodi kostela má tak monumentální štít.

Přes řeku Svratku se klene unikátní krytý dřevěný most. Je to ukázka lidové architektury a je nejstarším krytým dřevěným mostem na Moravě. Dlouhý 35 m byl postaven v roce 1718. Nosná konstrukce je doposud téměř celá z původního jedlového a místy dubového dřeva. Veřejné dopravě sloužil do roku 1954. V posledních letech bylo provedeno nové zastřešení dřevěným šindelem.

Dle zachované pověsti byla v r. 1848 na počest zrušení roboty zasazena lípa, která se nachází u původní selské usedlosti č. p. 5 ve středu vesnice.

Současnost obce
Od roku 2007 je Černvír zakládající obcí Mikroregionu Pernštejn, spolupracuje s MAS Zubří země a je součástí Destinační společnosti Koruna  Vysočiny. Obcí prochází třetí z tras naučných stezek okolo Pernštejna. Nejvýznamnější kulturní akcí obce jsou krojované Tradiční černvírské hody, které se slaví při poutní slavnosti Nanebevzetí P. Marie (15. srpna). Oblíbenou každoroční akcí je Maškarní bál, Pálení čarodějnic, výlet na Den dětí, Rozsvícení vánočního stromu, Mikulášská nadílka i společné Silvestrovské posezení v kulturním domě.

Obec nemá vlastní školu, obchod ani zdravotnické zařízení. Veškerý servis je ovšem dostupný v kilometr vzdálené Nedvědici. V současnosti proto probíhá výstavba nového chodníku pro pěší, který spojí obě naše obce a umožní tak zvýšení bezpečnosti při cestách.

V měsíci červenci 2021 proběhla v několika etapách instalace nově restaurovaného pomníku padlých. Pomník byl postaven v roce 1934, vytvořen místním kamenosochařem Janem Jakešem. V roce 1960 byla odhalena pamětní deska obětem 2. světové války. K osmi jménům obětí první světové války přibyla další dvě jména. Nyní provedla rekonstrukci pomníku kamenická firma Pavla Cvrkala z Nedvědice, a to od nových základů, vyčištění a vyzlacení vlastního pomníku s nově vyrytým státním znakem i novou pamětní deskou. Byla provedena jednotná zahradní úprava okolí pomníku
a opraveno a natřeno oplocení.

Od září 2020 byl zahájen provoz knihoboudy Černvír, umístěné v čekárně autobusové zastávky u starého mostu. V červnu 2021 byla knihobouda  vzhledem k velkému množství přírůstků a pozitivním ohlasům uživatelů doplněna dalšími regály a vybavením (garnýže a záclony, propagační materiály, květinová výzdoba). V současné době má knihobouda cca 3 500 svazků knih a je otevřena denně od 8.00 do 20.00 hod.

Zajímavosti
Černvír si zahrál opakovaně v seriálu Četnické humoresky. Konkrétně usedlost č. p. 2 posloužila za statek rodiny Uhlířů, odkud pocházela kuchařka Anděla, hned ve třech dílech. V díle Grunt se točila scéna před černvírským kostelem.

Za pozornost stojí v létě přístupné soukromé Fantasy muzeum manželů Krištofových v domě č. p. 30. Můžete zhlédnout fantasy plastiky inspirované dílem Julese Verna, Karla Zemana a Karla Čapka. Plastiky jsou vytvořeny výhradně z industriálního odpadu.

Josef Vojta, starosta obce

Další článek:
Předchozí článek: