Lomnička

Lomnička

Na jihovýchodním okraji Českomoravské vrchoviny leží v Šerkovické kotlině v nadmořské výšce 277 m n. m. obec Lomnička. Podlouhlé údolí je ohraničeno Rejholcem, Lysou, Čimperkem a nejvýznamnější horou Květnicí. Celková rozloha obce je 6,3 km2. Obcí protéká potok Besének, který měří 17,2 km a pramení v Sýkořské hornatině. Největším levostranným přítokem Besénku je 7,9 km dlouhý potok Lomnička. Z minulosti je známo několik případů, kdy vydatné srážky v oblasti Sýkoře způsobily prudké a bleskové povodně na Besénku.

Dějiny Lomničky jsou spojeny s cisterciáckým klášterem Porta coeli založeným královnou Konstancií Uherskou. Ta věnovala klášteru listinou vydanou 6. června 1235 v Brně ves Lomnici (název se postupně měnil Lominiz, Lomniczka, Lomnitschka, Lomnička) a obdařila ji také stejnými právy, jaká měl sám klášter od svého založení. Lomnička byla v držení kláštera až do jeho zrušení roku 1782.

V obci se nachází kaple sv. Bedřicha (1756), která byla v roce 1852 nově postavena. Na kopci Čimperku byla na památku prusko-rakouské srážky u Tišnova postavena roku 1866 boží muka. Uprostřed obce stojí litinový kříž s Kristem, který je dílem hutě ve Štěpánově nad Svratkou. Pochází z počátku 19. století, v roce 2018 byl opraven a v následujícím roce vysvěcen. V roce 2020 byl restaurován kamenný kříž při cestě z Lomničky do Jamného a Rohozce (lidový název Růzcká cesta).

Škola byla v Lomničce již na počátku 19. století. Nejdříve se vyučovalo v pastoušce, která byla koncem roku 1804 upravena na jednotřídku. Na stejném místě byla postavena škola nová, dnes se zde nachází mateřská škola. Sbor dobrovolných hasičů Lomnička byl založen roku 1890 a více než 131 let plní myšlenku svých zakladatelů. V současnosti akceschopnou výjezdovou jednotku tvoří 20 členů. V roce 1919 byl v Lomničce založen Sokol. V lednu 1924 se v hostinci Na Hamrech konala valná hromada, na které byl vytyčen plán výstavby sokolovny a již 23. srpna téhož roku byla nová sokolovna otevřena. V současné době se zde během týdne schází na 150 cvičenců v různých sportovních oddílech. První ochotnické divadelní představení
v Lomničce se uskutečnilo roku 1895.

Současnost
Kulturní i sportovní život v obci je bohatý. Nový rok začíná tříkrálovou sbírkou, po které následuje masopust. V květnu se vydají malí i velcí na cestu Pohádkovým lesem, který je plný překvapení, soutěží a nadpřirozených bytostí. Půlení prázdnin není určeno jen pro školáky, ale této akce se s chutí zúčastní hlavně ti dospělí. Babské hody v září mají dlouholetou tradici. Vystupuje zde na 150 krojovaných tanečnic a tanečníků a program je zakončen vystoupením našich chlapů, které bývá vždy příjemným překvapením. V listopadu na výletišti přivítáme naše nejmenší občánky a o týden později se na stejném místě setkají senioři. První adventní neděli se u obecního úřadu rozsvítí vánoční stromek a při poslechu koled si všichni užívají  předvánoční pohodu. Druhá prosincová neděle patří ochotníkům, kteří již několik let vystupují s vlastní adaptací známých pohádek. Poslední den v roce se koná tradiční Silvestrovský běh a následuje lampionový průvod zakončený ohňostrojem.

V obci není žádný obchod, ale jedenkrát týdně k nám dojíždí prodejna potravin z Blanska a prodejna masa z Bobrové. K slavnostním příležitostem nebo k rodinným oslavám mohou občané využívat areál u požární nádrže. Na obecním úřadě je otevřena jednou týdně bohatě zásobená místní knihovna a naši senioři mohou studovat v konzultačním středisku na Univerzitě 3. věku.

V současné době jednáme se zástupci cisterciáckého kláštera Porta coeli o možné směně pozemku, který klášter vlastní. Pokud se náš záměr podaří,  obec získá pozemek obklopený zelení, kde by v budoucnu mohlo vzniknout centrum obce s občanskou vybaveností, kterou si naši občané zaslouží. V příštím roce zrealizujeme výstavbu chodníku od křižovatky směrem k mateřské škole, v další etapě se chystáme přidat chodník směrem na Šerkovice.  Budoucnost patří komunikačním technologiím a my budeme v obci pro naše občany modernizovat metalickou síť CETIN doplněním o optickou
síť. Připojení na optickou síť bude zdarma pro celou nemovitost. Občané budou moci využívat vysokorychlostní datové služby nebo služby vysokorychlostního přístupu k internetu, které jim umožní studium nebo práci z domu.

Mnoho lidí z okolí využívá cyklostezku procházející naší obcí. Věříme, že obcí nebudou jen projíždět, ale že se zde i zastaví, zasportují si, občerství se a odpočinou si při kulturním zážitku. Všichni jsou zváni, těšíme se na vás.

Helena Součková, starostka obce

Další článek:
Předchozí článek: