Šerkovice

Šerkovice

Obec Šerkovice leží na nejsevernějším výběžku (298 m n.m.) okresu Brno – venkov v podhůří Českomoravské vrchoviny 5 km severně od Tišnova. Má malebné kopcovité okolí s množstvím lesů a velmi členitým terénem a protéká jí severojižním směrem potok Besének. V poslední době došlo k rozvoji nové výstavby a proto má nyní obec 345 trvale žijících obyvatel s věkovým průměrem 38,6 let, vždyť jen za poslední tři roky se zde narodilo 17 dětí.

Historie obce
Poprvé je obec zmiňována v písemných pramenech z roku 1293 jako Schirkewitz. Na dnešním katastru obce se nacházela již zaniklá obec Tisová. Kaple na návsi je zasvěcená sv. Anně byla postavena v roce 1851, dále je v obci kaplička sv. Cyrila a Metoděje postavená v roce 1895 v rohu bývalé školy, dnes obecního úřadu.

Pamětihodnosti
V obci se nachází jediná kulturní památka bývalá sušárna ovoce č.p. 47 z 19. století, která sloužila jako obydlí obecního pastýře a ponocného, později užívána jako sušárna a nyní je v majetku obce která pořádá prohlídky interiéru při významných akcích. Významnou památkou je také pomník partyzánského oddílu Jermak a českých vlastenců z roku 1965, který připomíná tragickou událost z druhé světové války.  Další zajímavost je i vzácný 130 -letý strom Platan, který se nachází v blízkosti potoka Besénku u sportovně kulturního areálu.

Sport a kultura
V naší obci se tradičně pořádají Pouťová mše a Pouťová zábava, Karnevalové odpoledne, Pálení čarodějnic, Dětský den, nově i letní kino, Rozsvěcování vánočního stromku, předvánoční divadýlko pro děti. Máme u nás i knihovnu, která je hojně navštěvována našimi občany.

Obec je velice silně sportovně založená, byl zde dlouhá léta hokejový oddíl TJ Šerkovice, který získal mnoho významných ocenění. Dále jsou zde aktivní dvě mužstva malé kopané, které se nyní účastní soutěží v MK Blanensko ve 2. a 5. lize a to velice úspěšně. Nemůžu zapomenout na pravidelné Šerkovické koulení – petangue, které se koná dvakrát do roka a získalo věhlas v širokém okolí. V neposlední řadě se v našem sportovním areálu hraje pravidelně nohejbal, který si získal oblibu u našich spoluobčanů.

Turistika a příroda
Přes naši obec vede důležitá cyklostezka spojující Brno a Prahu, která vede malebným údolím kolem potoka Besénku a poskytuje nádherné zákoutí a výhledy.  Obec spravuje velké množství smíšených lesů a o zvěř se svědomitě stará Myslivecké sdružení Lomnička – Šerkovice. Na katastru obce se nachází jeden rybník a výstavba dalšího se nyní připravuje. V dnešní době je to velice záslužná věc, poskytující domov různým živočichům a význam zadržování vody v krajině je také velice aktuální. V okolí obce se nachází mnoho luk, pastvin a lesů, které protínají polní a lesní cesty do širokého okolí, proto je naše obec velmi oblíbená turisty a cyklisty.

Výhled do budoucna
Našim velkým úkolem je zvelebovat obec a její okolí, místní komunikace, chodníky, parkovací místa atd.  Snažíme se navrátit obci původní krajinné prvky jako jsou stromové aleje, obnova původních dřevin okolních lesů, udržovat čistotu potoka a jeho okolí.

Vzhledem k věkovému průměru našich občanů vnímáme zvýšenou potřebu podpory sportu a kultury.
Například plánujeme workautové hřiště, které by mohlo sloužit široké veřejnosti.

Obec Šerkovice se v poslední době významně rozrostla, proto je naším hlavním úkolem, aby všichni občané byli spokojení a cítili podporu vedení obce.

Květoslav Tesař, starosta obce 

Další článek:
Předchozí článek: