Skvělá reprezentace ZŠ v Nedvědici

Skvělá reprezentace ZŠ v Nedvědici

Pavel Hanáček, Aleš Benda a Josef Šikula, žáci deváté třídy, se zúčastnili online regionálního kola YPEF Brno 2021 dne 20. května, do  kterého naši deváťáci postoupili. Jedná se o znalostní soutěž zaměřenou na les a lesnictví. Cílem soutěže je zlepšit povědomí o významu lesů a zdůraznit funkci lesnictví v současné době tentokrát ze školy. Otázek v testu bylo dvacet, v „poznávačce“ rovněž dvacet. Jednalo se o úlohy uzavřené s nabídkou dvou až pěti odpovědí. Konkurence byla veliká, celkem šestnáct škol včetně gymnázií se zúčastnilo tohoto regionálního kola. Naši tři mušketýři z deváté třídy se umístili na krásném čtvrtém místě. Pouhé tři body chyběly do stupně vítězů.

Stela Ševčíková, žákyně sedmého ročníku, dosáhla výborného úspěchu v projektu Recyklování, kde se zúčastnila úkolu s názvem: Vymyslete reklamní kampaň zaměřenou na snižování spotřeby vody. Stela vypracovala dokonalou práci, ve které propojila jak teoretické, tak i praktické snižování spotřeby vody v každodenním životě občana. Z toho důvodu byla její práce vybrána jako jedna z dvaceti vítězných z celkového počtu 148 přihlášených škol. Jako vítěz obdrží odměnu v podobě knížek a her od vodárenské společnosti Veolia. Ale především pozvánku do Podolské vodárny v Praze, kde bude mít možnost svoji práci prezentovat. Této pozvánky Stela využije a koncem června se svými kamarádkami navštíví naše hlavní město.

Pavle, Aleši, Josefe, Stelo, děkujeme za dokonalou reprezentaci naší nedvědické základní školy.

Ladislava Kobzová

Další článek:
Předchozí článek: