Vyjádření Stavitelství Zemánek k rekonstrukci letního kina

Vyjádření Stavitelství Zemánek k rekonstrukci letního kina

V posledním čísle Tišnovských novin 07/08 2021 je uvedeno, že „město kvůli nespokojenosti s prováděnými pracemi muselo v měsíci květnu odstoupit od smlouvy se zhotovitelem prací“. S tímto vyjádřením nemohu souhlasit.

Letos je mi 57 let. Ve stavební praxi jsem 34 let. Od roku 1992 podnikám, v roce 2009 jsem založil rodinnou firmu Stavitelství Zemánek s. r. o. Tišnov. Za tuto dobu jsem v našem městě vybudoval řadu rodinných, bytových i průmyslových staveb bez jakýchkoliv reklamací. V posledních letech přímo pro město Tišnov jsem realizoval tyto zakázky:
• Rekonstrukce objektu dobrovolných hasičů
• Rekonstrukce Jamborova domu
• Park pod kostelem – 1. etapa Na Hrádku
• Park pod kostelem – 2. etapa Farská zahrada
• Městská policie Tišnov
• MŠ Humpolka – výměna vnitřní elektroinstalace včetně svítidel
• Sociální bydlení – Na Mlékárně – buňkoviště včetně přípojek
• Terasa a zastřešení u restaurace letního kina
• Oprava kříže na Honech
• Lapač tuků ZŠ 28. října
• Havarijní práce pro odbor správy majetku – ZŠ 28. října vnitřní vodovod, MŠ Studánka
• Sanace vlhkosti, bytový dům Bezručova oprava kanalizace, ZŠ Smíškova – akustická izolace
• Geologické sondy pro projekt náměstí v Tišnově, pro projekt Rekonstrukce letního kina
• Pro MěKS – plochy pro stage, spolupráce při výstavách v Jamborově galerii

Reference výše uvedených zakázek jsou k dispozici u zastupitelů města a garantů zakázek.

Každá stavba je ve výsledku obrazem spolupráce mezi investorem, projektantem a zhotovitelem. V případě stavby Rekonstrukce letního kina se bohužel tento spolupracující tým nepodařilo vytvořit. Po dlouhé době trvání špatných vztahů na stavbě jsem se rozhodl ukončit spolupráci s objednatelem. Toto rozhodnutí jsem učinil na radnici v Tišnově u vedení města.

Ing. Jiří Zemánek, jednatel Stavitelství Zemánek s. r. o.

Další článek:
Předchozí článek: