Podnikavost a podnikaví studenti

Podnikavost a podnikaví studenti

I v nelehkém školním roce pokračovaly na gymnáziu aktivity a projekty, které souvisejí s podnikavostí. Škola se zapojila do návazného projektu Implementace KAP JMK II, kde vystupuje v pozici lídra podnikavosti pro JMK (spolu s dalšími vybranými školami). Podnikavost lze vnímat jako kompetence k tvořivosti, kreativitě, invenci a schopnosti realizovat své nápady. Velký důraz se klade na odpovědnost za zvolenou a odvedenou práci.

Třídy i jednotliví žáci se zúčastnili zajímavých přednášek, programů a také Ekonomické olympiády. Stěžejní byly dva projekty kvarty, přestože v podmínkách distanční výuky to neměli zrovna snadné. Jako každý rok kvartáni pro své mladší spolužáky naplánovali projektový den. Manažerem projektu Kvarta pro tercii se stal Vojtěch Ondráček. Pod jeho vedením žáci pracovali po celý školní rok, vše naplánovali a připravili samostatně, role učitelů byla jen konzultační. Ve středu 16. 6. skupinky terciánů plnily nejrůznější úkoly – například zneškodnit bombu, podat první pomoc v chemické laboratoři či ustát náročný výslech. Na každém stanovišti se dozvěděli část příběhu s detektivní zápletkou. Na závěr dne se sešla celá třída a společně případ vyřešili.

Část kvarty se navíc zapojila do projektu Extra třída, který je podporován z projektu I KAP JMK II. Cílem je zlepšení života ve škole či ve městě.  Vzhledem k situaci si žáci zvolili téma spojené s hygienou veřejných prostor. Plán projektu, rozdělení úkolů, finanční rozvahu i jednání s různými institucemi zvládli kvartáni samostatně pod vedením Marka Bočka. Po celoroční přípravě v červnu odebrali vzorky ve škole, v obchodě v Tišnově a v Brně a ve veřejných dopravních prostředcích. Nechali je kultivovat na agaru (který sami v laboratoři připravili) a ve spolupráci s pracovníky LF MU vzorky vyhodnotili. Nakonec natočili vzdělávací video o tom, co si doneseme domů na rukou a jak se chránit před onemocněním. Video s názvem V okolí bezpečně je dostupné na https://youtu.be/SQ99XBQTSdk.

Podnikaví jsou i studenti, kteří se zúčastnili v týdnu kurzu pro nové animátory. Studenti převážně prvních ročníků vyššího gymnázia se zdokonalovali v komunikačních a organizačních schopnostech. Akce proběhla v areálu LT Brumov a na poslední dva dny přijeli školitelé z projektu Odyssea, kteří vedli odborné školení z oblasti metodiky animátorských kurzů. Chtěli bychom poděkovat tišnovskému MAPu za umožnění tohoto školení a organizátorům za vřelé prostředí a spoustu nových poznatků.

Zuzana Kurdiovská, Jana Rohlínková

Další článek:
Předchozí článek: