Rekonstrukce Riegrovy a Černohorské

Rekonstrukce Riegrovy a Černohorské

Je tu dlouho očekávaná akce oprava krajských komunikací Riegrova a Černohorská.

Celá akce je rozdělena mezi tři investory – Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje (komunikace), město Tišnov (chodníky, zeleň a veřejné osvětlení) a Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko (vodovod a kanalizace). Byla podepsána smlouva o spolupráci mezi těmito investory, jejímž předmětem je stanovení postupu při přípravě stavby, výběru zhotovitele stavebních prací a realizaci stavby. Staveniště si zhotovitel OHL ŽS, a. s., převzal 2. srpna a práce by dle smlouvy o dílo měly končit 30. 10. 2022. Vzhledem k tomu, že jde o velice krátký termín takto velké akce, je nutné uzavřít téměř celý rekonstruovaný úsek.

Na přelomu srpna a září by měla být kompletně uzavřená ulice Černohorská, Riegrova od náměstí po ulici Dvořákova a částečně Dvořákova, Husova, Svatopluka Čecha, Tyršova, Riegrova k nemocnici, Jiráskova a Družstevní. Vzhledem k této uzavírce nebude možné projet nákladními auty nad 7,5 t ze spodní části Tišnova do horní (směr Lomnička, Železné) a obráceně. Na uzavřených ulicích Riegrova a Černohorská nebude možné z hlediska bezpečnosti vjíždět či parkovat. Rezidentům a zásobování bude umožněn vjezd na povolenku, jejíž vyzvednutí po dohodě se zhotovitelem zajišťuje MP Tišnov.

V místě křižovatky ulic Riegrova, Černohorská, Dvořákova a Sv. Čecha je stávající situace z pohledu bezpečnosti a plynulosti dopravního provozu nevyhovující, křižovatka je svou neuspořádanou velkou plochou nepřehledná a nebezpečná. Z tohoto důvodu zde bude přistoupeno ke změně organizace dopravy spočívající v nahrazení hvězdicové křižovatky kruhovým objezdem.

V průběhu nás čeká ještě oprava křižovatky náměstí 28. října, Dvořáčkova a Riegrova. Důležitou změnou bude úprava výjezdu z nového hřbitova včetně nových autobusových zastávek v obou směrech na ulici Černohorská. Obnoví se stávající přechody pro chodce a budou řádně nasvětleny a také přibydou další místa pro přecházení chodců. Prosíme všechny obyvatele, podnikatele, ale i návštěvníky dotčené lokality o trpělivost. Žádáme také o důsledné dodržování dopravního značení, které umožní provést plánované práce bezpečně a včas. Dopravní omezení jsou součástí každé takto rozsáhlé stavby. V tomto případě se jedná o mimořádně složitou investiční akci, na níž se podílí celá řada investorů a kterou všichni dlouho očekáváme.

Věříme, že nepohodlí a omezení, se kterými se budeme muset v následujících měsících vyrovnat, vykompenzuje bezpečný a plynulý provoz na nové komunikaci a komfortnější podmínky pro pohyb chodců.

Nadále vás budeme informovat na webu a Facebooku města, případně Mobilním rozhlasem.

Klára Šimečková, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Další článek:
Předchozí článek: