Co je nového po druhém Zastupitelstvu?

Co je nového po druhém Zastupitelstvu?

V pondělí 19. dubna se sešlo zastupitelstvo města na druhém letošním zasedání. Kvůli protiepidemickým opatřením proběhlo opět v sále MěKS. Jednání se protáhlo na téměř šest hodin, proto zdůrazníme jen pár bodů. Celý průběh je možné zhlédnout na YouTube kanálu Tišnovské televize.

• V březnu ukončil své působení na pozici místostarosty Václav Šikula (ANO 2011), novým členem zastupitelstva se stal Vladimír Lieberzeit (ANO 2011), který na zasedání složil před ostatními zvolenými kolegy slib zastupitele. Řady radních doplnil Štěpán Pilný (ANO 2011). Kvůli personálním změnám ve vedení města bylo nutné pozměnit i kompetence, které připadají jednotlivým radním. Rozdělení jednotlivých gescí najdete podrobně na
webu města.

• I přes nepřízeň způsobenou pandemií bylo hospodaření města za rok 2020 zhodnoceno pozitivně a zastupitelstvo města jej schválilo. Více informací o hospodaření najdete na webových stránkách města.

• Město poskytlo finanční podporu celé řadě sportovních a prorodinných spolků, aktivitám v životním prostředí, kultuře a dalším zájmovým  činnostem ve výši 2,7 mil. Kč.

• Zastupitelé schválili návrh na návratnou finanční pomoc DSO Tišnovsko v projektu „Rozšíření systému pro oddělený sběr odpadů na Tišnovsku“ ve výši 5 mil. Kč. Plán podporuje co největší míru separace odpadu v samotných domácnostech a eliminaci produkce směsného komunálního odpadu. Účastí na projektu město získá pro své občany nádoby na odpad v hodnotě 2 mil. Kč

Příští termín zastupitelstva města 21. června 2021 v 15.00 hod.

Klára Šimečková, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Další článek:
Předchozí článek: