To světlo ve tmě svítí…

To světlo ve tmě svítí…

Již druhé velikonoční svátky byly „jiné“. Křesťané dle možností prožili slavnost světla a slyšeli zvěst o vzkříšení Krista jako naději pro temné dny života snad o to více autentičtěji. Ti, kdo náboženskou stránku nemají za tak vlastní, se s nadějí obracejí ke dnům, v nichž více světla a tepla mění ponurost krajiny a tím i života v kvetoucí zahrady jara. A zkušenost, že jen z utrpení a snahy ho zvládnout se rodí proměna do skutečně nového způsobu života, je společná všem, ať už pro tu cestu používají jakékoliv pojmy.

Milé čtenářky a čtenáři Tišnovských novin, po půl roce místy rozpačitého tápání nad obsahem je naše redakce tentokrát zavalena větším než obvyklým množstvím příspěvků. Konečně, dalo by se říci. Snad je to dáno měsíční odstávkou a izolací, která na jedné straně zklidnila, na opačné vzbudila rok v letargii udržovanou energii. Jako první přišly s iniciativou školy, jejichž činnost se otevírá, a v dohledné době budou následovat spolky a občanské iniciativy, které věřím, za měsíce omezení namísto odumření naopak své aktivity zrevitalizují.

Delší to bude asi s naší mentalitou. Strach rychle bují, ale těžko se vykořeňuje, jak by řekli zahrádkáři o leckterém plevelu. Strach zaplevelil i naši společnost, co hůř, naši mysl. Se strachem se rozbujela i nepříjemná sestra – nedůvěra. Nevěříme těm, co řídí společnost, protože už jejich pokynům nerozumíme. Nevěříme sousedům, protože nevíme, jestli nás v chaosu pokynů a opatření za něco neudají. Nevěříme ve spravedlnost, když zůstává bez
odezvy evidentní arogance moci a peněz. Netušíme, do jakého světa se v postcovidovém období probudíme.

Jedna z moudrých žen 20. století prohlásila: „Chceš-li změnit svět, vrať se domů a dej vše svojí rodině!“ Covid nás vtiskl do našich rodin a bydlišť tak, jak jsme roky nebyli zvyklí. Z pár denních okamžiků se staly hodiny, dny, týdny. Strašná terapie muset žít se svými blízkými. Hospoda je zavřená, v práci mě nechtějí, a už ani ven nesmím. Nevím, kolik rodin se po této depresi rozpadá, ale možná že se řada domovů zase z pouhých nocleháren změnila v „doma“. A že to karanténní „utrpení“ má možná více kladných dopadů, než je součet ekonomických ztrát.

I když se klec sevření zase pootevírá, věřím, že si najdete čas na svou porci zpráv z Tišnova a okolí, které jsme pro Vás přichystali v novém čísle Tišnovských novin. Finišují úpravy k otevření nového parku Hony za Kukýrnou, první ročník participativního rozpočtu už zná vítězné projekty, které dostanou šanci na realizaci v nejbližší době. Mapa a sonda do fungování poskytovatelů sociálních služeb na Tišnovsku chtějí vnést jasno do toho, co od koho čekat. Kulturní svět pootevírá projekty plenérových galerií. Sportovci se vrací na své dráhy, hřiště, kurty a palubovky.

„… a temnota to světlo nepohltila.“

Vladimír Vecheta

Další článek:
Předchozí článek: