Zelená barva – barva jara a naděje

Zelená barva – barva jara a naděje

Začalo nám jaro, a to je období spojené s probouzením přírody a se zelenou barvou trávy, listů stromů a dominantní zelená barva se objevuje také na polích a loukách. V symbolice barev je zelená barvou přírody, rovnováhy, klidu a naděje a působí uklidňujícím dojmem.

Stejným dojmem na mne působí člověk, kterého osobně znám mnoho roků a který reprezentuje na Tišnovsku zelenou barvu také jako člen Zastupitelstva města Tišnova za Zelené Tišnov, pan Jan Křehlík, věčný optimista, zaměstnanec společnosti kabelové televize, a jak o něm říkávaly naše děti, když byly malé, „ten pán s tím internetem“.

Jsem velmi rád, že nám oficiální zpravodaj vydávaný pro občany města Tišnova umožnil zveřejnit náš rozhovor a že Vám mohu položit několik otázek, které obsáhnou alespoň část nevyřčených dotazů, na které obvykle není dostatek prostoru.

Pane Křehlíku, titulek našeho rozhovoru je „Zelená barva – barva jara a naděje

Můžete čtenářům prozradit, která je Vaše nejoblíbenější barva a proč?
Vážený pane doktore, předně Vám děkuji za zájem a zajímavý úvod. Asi čekáte, že řeknu zelená, ale je to především její odstín khaki. Neumím si představit jít do přírody v modré větrovce. V khaki se cítím nejlépe.

Zastáváte veřejnou funkci, která je velmi zavazující. Na druhé straně jste také řadovým tišnovským občanem, který zde žije, vychovává svoje děti, pracuje zde a zapojuje se do každodenního dění tohoto města.

Co se Vám na životě v Tišnově líbí?
Tišnov je bezpochyby úžasné a bezpečné město s překrásným okolím. Proto jsem si ho před sedmatřiceti lety vybral za svůj nový domov. Tišnov je město plné kultury, spolků a příležitostí pro děti. Z osobní zkušenosti mohu vyzdvihnout kvalitní školky, školy, Sokol, ZUŠ, Gymnázium, RC Studánka, SVC Inspiro a v neposlední řadě dětský oddíl Brďo.

Co se Vám naopak nelíbí a chtěl byste za spoluúčasti občanů změnit?
To, co se nelíbí jednomu, může být pro toho druhého dobré, a naopak. Myslím, že nejsem v tak silné pozici, abych sám mohl měnit to, co se nelíbí mně, navíc některé věci už ani změnit nelze. Přesto považuji za důležité se o tu změnu alespoň pokusit. Výstižnější mi ale přijdou slova pečovat, starat se, zajímat se, spravovat. Důležité je to všechno dělat se spoluobčany, sousedy. Proto mě například mrzí zrušení komise pro rozvoj města, kam jsem rád chodil na jednání, a kde se dalo ledacos prodiskutovat a navrhnout. Víte, co mě před čtrnácti lety přivedlo ke komunální politice? Kniha Citadela od Exupéryho, zejména rada panovníka svému nástupci: „Ocitla se tvá země v úpadku? Suď sama sebe: jsi z ní.“ A tohle je podle mého názoru dobrá cesta ke změně všeho, co se nám nelíbí.

Nemohu opomenout Vaše aktivní působení v oblasti životního prostředí. Donedávna jste byl dokonce předsedou komise životního prostředí města Tišnova. V reportáži TTV ze dne 17.08.2017 jste se společně s panem doc. Lacinou vyjadřoval k problematice biokoridorů v Tišnově.

Můžete teď, s odstupem času, tišnovským občanům popsat, jak se podařilo tuto koncepci realizovat a jaká je současná situace?
Tak to je milé, že se na biokoridor ptáte a že připomínáte pana doc. Lacinu. Jednání komise životního prostředí za jeho účasti jsou nezapomenutelná. První etapa biokoridoru už je díky úsilí MAS Brána Vysočiny, založena. Prostředky se jim podařilo zajistit z operačního programu životního prostředí EU.

Jak spolupracujete s ostatními členy zastupitelstva na prosazování zájmů tišnovských občanů?
Jak asi víte, v zastupitelstvu jsem v opozici. Koalice nebyla nabídnuta STAN a ČSSD, Zelení Tišnov nabídku na účast v koalici nepřijali. Komunikace se mnou se omezuje v podstatě jen na polemiku při jednáních zastupitelstva. Demokracii vnímám jako diskusi, jako hovor mezi rovnými. Spolupráce je založena na komunikaci. Té se ve vztahu koalice a opozice podle mého vůbec nedaří. Zajímavá je spolupráce s kolegou zastupitelem Ing. Komprsem. Často dospějeme ke stejnému názoru na projednávané materiály, každý ale z velmi rozdílného úhlu pohledu. To mě velmi obohacuje.

Pan místostarosta doktor Sebera Vás na jednání zastupitelstva dne 14.12.2020 vyzval svým příspěvkem v části „Různé“, k tomu, abyste se veřejně zpovídal nebo snad obhajoval z Vašeho svobodného práva volit pro nebo proti, případně se zdržet hlasování. Aby čtenářům, bylo zřejmé na co se ptám, připomenu doslovnou citaci pana místostarosty doktora Sebery: „Já teďka sám nevím, koho zastupujete, pane Křehlíku? Myslel jsem si, že jsou to tišnovští občané.“

Jak na Vás zapůsobila, dle mého názoru, velmi eticky nevhodná část z tohoto jednání zastupitelstva?
Prosincové jednání zaujalo hodně lidí. Myslím, že je dobře, když mají občané zájem o dění v zastupitelstvu. Mně osobně byl způsob, jakým byla vedena tato disputace velmi nepříjemný. S odstupem musím konstatovat, že je bezesporu potřebné sledovat, jak kdo v zastupitelstvu pracuje a hlasuje. Ovšem není správné z prostého součtu hlasování vyvozovat závěry bez důkazů. Forma mého hlasování neznamená, že nepřeji oblasti školství. Takový závěr může být logickým klamem, faulem. Předkládané materiály mě prostě nepřesvědčily tak, abych je podpořil. Vyjádřit svoji svobodnou vůli hlasováním pro nebo proti, případně zdržením se hlasování, mám jako volený člen zastupitelstva, který hájí práva občanů, nejenom možnost, ale především morální povinnost. Tuto povinnost mi principiálně voliči svými hlasy dali společně s jejich důvěrou. Podle mého je nejlepší si bod různé přehrát, doporučuji zhlédnout až do konce. Domnívám se, že tak závažná témata by si zasloužila samostatný rozhovor. Například na výpověď dohod o společných školských obvodech na poslední chvíli na mimořádném(!) jednání zastupitelstva mám od občanů výraznou zpětnou vazbu.

Ve svém novoročním přání do roku 2021, které je zveřejněno na internetových stránkách Základní organizace Tišnov strany Zelení, uvádíte větu, kterou bych si od Vás rád nechal vysvětlit.

Jak jste myslel to, abychom „Byli obezřetní k politikům, kteří o sobě prohlašují, že politiky nejsou.“?
Od volených zástupců občanů slyšíme, že nejsou kovaní politici a snad ani nikdy nebudou. Prohlašují, že jsou vedle zavedených politických stran skutečně nezávislí a nejsou svázáni stranickými dohodami a podnikatelskými zájmy. Zní to líbivě, ale je to pravda? Co to vypovídá o jejich názoru na politické strany, jejich koaliční partnery? Předkládají něco nového, co není v ústavě? Kdo bude kontrolovat jejich moc a nabízet alternativu k jejich vládě? Jak si v takovém světě stojí rozmanitost názorů nezbytná pro evoluci? Vždyť svobodná společnost se může udržet jen tehdy, pokud v ní o výkon moci volně soutěží více rovnoprávných uchazečů.

Na rozhovor jsem se velmi těšil a moje očekávání z Vašeho vstřícného přístupu ke mně a k otázkám, které jsem zde položil se absolutně naplnilo. Přesto bych chtěl položit závěrečnou otázku a tímto Vám také poděkovat za čas a ochotu, kterou jste mi věnoval.

Co byste chtěl tišnovákům na závěr našeho rozhovoru vzkázat?
Pane doktore, také vám děkuji. Přiměl jste mě k ohlédnutí a analýze, což je velmi cenné.

Mnohým se může zdát, že komunální politika se nás nijak nedotýká. Jenže to je omyl. Mělo by být ve vlastním zájmu každého občana být informován o příští podobě našeho města, hospodaření s nemalým rozpočtem a o mnohém dalším. Opakuji proto ze svého novoročního přání. Držme si odstup od propagandy, politického marketingu a manipulací, které se na nás valí ze všech stran a ověřujme si informace, které jsou nám předkládány.

Všem přeji pevné zdraví.

Dušan Kalášek

Další článek:
Předchozí článek: