Nový člen Rady města Tišnova

Nový člen Rady města Tišnova

Štěpán Pilný, zastupitel města Tišnova za ANO 2011, ale také místopředseda Bezpečnostní rady ORP Tišnov, předseda Komise pro dopravu a  bezpečnost a člen Komise sportovní střídá v Radě města Tišnova odstupujícího člena Rady Václava Šikulu.

Jak byste se našim čtenářům připomenul osobně a profesně?
Je mi padesát let a od narození bydlím v Tišnově. Sport a zejména fotbal jsou moje srdeční záležitost. Vystudoval jsem Střední policejní školu v Brně. V letech 1997–1998 jsem byl jako voják Armády ČR členem SFOR v mírové misi na území bývalé Jugoslávie, v letech 1999–2008 u Policie ČR a dále velitel 6. speciální skupiny PMJ Brno a velitel pořádkové jednotky PČR JMK. Deset let jsem angažovaný v komisích na městě a od roku 2018 jsem členem Zastupitelstva města Tišnova. Jedenáct let podnikám v oblasti pohostinství. Jsem předseda Amatérského fotbalového klubu v Tišnově.

V Zastupitelstvu města Tišnova pracujete v prvním volebním období. Jak nyní po polovině funkční doby nazíráte na zkušenost komunálního politika?
Pro mě je to nová zkušenost. Pracuji pro Tišnov a jeho občany. Věci v zastupitelstvu jsou důležité pro rozvoj města a mým cílem je, abychom se měli v Tišnově dobře. Počátečním impulzem byla myšlenka přispět svým odborným názorem. Proto jsem přijal členství v komisi bezpečnosti a tomuto tématu se věnuji již třetí volební období. Než kritizovat, to se raději zvednu a půjdu něco udělat, co bude k užitku nám všem. Chci Tišnov lepší pro žití jak seniorů, tak mladší generace. Jsem konstruktivní a záměry řeším zejména s přesahem do budoucna.

Podařilo se už realizovat některé vaše vize nebo si sáhnout na výsledky?
Pro mě nezpochybnitelným úspěchem bylo založení městské policie v minulém volebním období a její rozšíření a dovybavení v tomto volebním období. Naši strážníci se stali součástí života města. Těší mě, že město podporuje sportovní areály, dětská hřiště, cyklodopravu a hledá cesty, jak podpořit pohyb a sportování jak u mládeže, tak u lidí, kteří mají zájem dělat sport na úrovni.

Máte v gesci bezpečnost a veřejný pořádek. Čeho si ceníte, že se v Tišnově daří? Co vám naopak „nedává spát“?
Všichni chceme žít ve městě, kde můžeme jít ven, na procházku, do přírody. Bezpečnost je hlavně o našem pocitu. V Tišnově si cením spolupráce, která aktuálně probíhá na úrovni všech složek jak policie, tak úřadu a sociálních služeb. Situaci vidím pozitivně, ale vždy je co zlepšovat, a všichni musíme být bdělí. Vzpomeňme si na tragédii v Uherském Brodu, kdy společnost nezareagovala na signály, že postižený člověk má zbraně.

Problémovým jevem, který běžný občan vnímá, je vandalismus např. na veřejném WC u TIC nebo kauza poničených nových stromů na Růzcké cestě. Jaký vidíte účinný nástroj v boji proti němu?
Účinný nástroj je, že všichni občané jsou všímaví a vnímaví. Prevence je dívat se kolem sebe, vnímat svět kolem nás, ptát se a samozřejmě protiprávní jednání hlásit. Celospolečensky pak využíváme pasivní nástroje, jako jsou kamerové systémy nebo elektronické zabezpečení. Je především na každém z nás, jak přistupujeme k veřejnému majetku, jak vychováváme děti, co chceme předat následujícím generacím. Je to dlouhodobá práce.

Jaká je spolupráce města s místními organizacemi na prevenci negativních jevů?
Hodnocení spolupráce na poli prevence sociálněpatologických jevů by měl provádět zastřešující orgán města, a to je Odbor sociálních věcí Městského úřadu Tišnov. Jsem rád, že spolupracujeme v rámci terénních programů se společností Podané ruce o. p. s. a Oblastní charitou v Tišnově a jejím Nízkoprahovým klubem Čas. Jsou zde vzdělaní a zkušení terénní pracovníci a již druhé volební období jsou i členy komise. Priorita je zajištění  stabilního financování těchto aktivit, dobrá komunikace a informovanost.

Jako podnikatele v pohostinství Vás citelně zasáhla restriktivní opatření boje proti pandemii. Jaký dopad na Vaše podnikání to má? A vidíte budoucnost optimisticky?
Je důležité, abychom situaci zvládli, opatření přijali, omezení respektovali a byli ohleduplní vůči ostatním. Moje podnikání bylo omezeno, protože z vyšší úrovně bylo důležité, aby boj proti pandemii byl účinný. Rozhodně upřednostňuji zdraví a život nás všech před svým podnikáním a vidím to optimisticky. V rámci podnikání byly naše služby kvalitní, lidé na ně byli zvyklí a já, můj společník a zaměstnanci pouze čekáme, až nám bude podnikání umožněno v takové míře, aby naše práce měla smysl a byla pro lidi opět přínosem.

I sportovní svět teprve čeká otřepávání se z výpadku sportování zejména dětí. Považujete opatření s vyloučením dětí ze sportu za adekvátní? A myslíte, že tišnovský fotbal pocítí pokles zájmu?
Nejsem odborník na problematiku pandemie, ale většina setkávání byla omezena, ať už je to kultura, společenský život a patří sem i sport. Je před námi doba pozvolného rozvolňování, sportování v malých skupinkách. Amatérský fotbalový klub Tišnov je připravený na návrat dětí sportujících pod  dohledem vyškolených trenérů. Pokles zájmu není na pořadu dne, všichni se těšíme, až se rozběhneme po hřišti.

Co vás na domácí tišnovské komunitní a společenské scéně těší?
Obecně si vážím lidí, kteří jsou ochotni pro společnost a naše společenství v Tišnově něco vykonat. Jsem rád, že máme bohatý sportovní, společenský a zájmový život ve městě. Chci pochválit naše Tišnovské noviny, jsou na vysoké úrovni a čtivé. My v Tišnově máme být na co hrdí!

Děkuji za rozhovor

Vladimír Vecheta

Další článek:
Předchozí článek: