Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Dobrý den, proč oddělení poskytující služby checkpoint je otevřeno pouze dva půldny v týdnu? Měli byste tady být pro občany, většina ostatních lidí musí normálně pracovat, ale městský úřad ne? Hana
Dobrý den, Městský úřad Tišnov je od 12. října 2020 v souladu s opatřeními v rámci nouzového stavu pro veřejnost otevřený pouze v PONDĚLÍ od 7.00 do 12.00 hod. a ve STŘEDU od 12.00 do 17.00 hod. V ostatní dny je pro veřejnost zavřeno. Kontaktní místo veřejné správy CzechPoint je pro  veřejnost otevřeno v souladu s výše uvedenými úředními dny a hodinami. V době, kdy je Městský úřad Tišnov pro veřejnost uzavřen, můžete využít jiné kontaktní místo veřejné správy CzechPoint. V České republice je zpřístupněno cca 7 000 těchto kontaktních míst (www.czechpoint.cz – KONTAKTNÍ MÍSTA – mapa kontaktních míst), v Tišnově jsou k dispozici kromě Městského úřadu Tišnov další dvě kontaktní místa CzechPoint: Česká pošta s. p., nám. Míru 22 a Česká pošta, s. p., Brněnská 1688.
Odbor správních a vnitřních věcí

Dobrý den, jak to letos vypadá s provozem kluziště? Byl vyřešen nedostatečný výkon chlazení, aby se bruslilo i za plusových teplot? Jiří Halouzka
Dobrý den, pane Halouzko, v červenci tohoto roku jsme vyměnili vadný kompresor a 8. 12. 2020 přijede odborná firma udělat zahajovací servis, takže předpokládáme, že výkon chlazení bude již v pořádku.
Odbor správy majetku a komunálních služeb

Dobrý den, na jedné facebookové skupině jsem objevil informaci, že inforadary obrazový záznam POŘIZUJÍ. Dnes jsem si prohlédl inforadar u bývalé pily a je vidět okénko s objektivem. Na internetu jsem našel pravděpodobného výrobce, kterým je firma Gemos, a přímo v dokumentaci k typu Zeus je uvedeno: „Zobrazení rychlosti vozidel, záznam rychlosti a počtu vozidel s rozlišením osobní, nákladní, dodávky…, pořizováním obrazového záznamu, čtení, případně zobrazení RZ, dokumentace dopravních přestupků.“ Lze někde v dokumentech města dohledat, o jaký typ inforadaru se jedná? Děkuji. Franišek Koudelka
Dobrý den, dle vyjádření odborné firmy, kterou jsem na základě Vašeho dotazu kontaktoval, je součástí „inforadaru“ webová kamerka v online režimu. Tato slouží pouze k rozlišení velikosti a druhu projíždějícího vozidla. Obrazové záznamy nerozlišují detaily a nejsou nikde ukládány, slouží pouze ke stanovení kategorizace vozidla. Výstupem pro městskou policii jsou pouze statistické údaje. Firma zaručuje provoz v souladu s GDPR. Pro více informací se můžete s důvěrou obrátit na firmu DOSIP Servis s. r. o., která Vám ochotně podá vyčerpávající informace.
Jiří Sokol / vedoucí strážník MP Tišnov

Dobrý den, 12. 2. 2020 jste odpovídali na dotaz ohledně sběru a třídění plastového odpadu. Od té doby, co se zrušila motivace v podobě 6 Kč za odevzdaný pytel s plasty, která se od roku 2020 nebude poskytovat, zmizely i skládky žlutých pytlů s vytříděným plastovým odpadem před domy.  Plastový odpad, dříve tříděný, zjevně opět končí v popelnicích. Váš předpoklad, že věříte, že peníze pro občany nemohly být jediným motivem třídění a že budou tuto službu poskytovanou zdarma i nadále využívat, se zjevně nenaplnil. Zkuste prosím znovu přehodnotit, co je pro přírodu lepší. Zda peníze ušetřené za „mini“ dotaci stojí za to. Petr Kadlec
Dobrý den, pro podporu třídění nabízíme zdarma občanům pytle na sběr plastů i papíru. Dále je možnost vyzvednout si, opět zdarma, sadu tašek pro třídění odpadů (v hodnotě cca 300 Kč). Finanční podpora ze strany města zde tedy je. Občanům se snažíme nabízet co nejpohodlnější třídění, které vede ke snížení množství komunálního odpadu. Přesná data budeme mít k dispozici až příští rok. V současné chvíli množství vytříděného odpadu stoupá. Třídění odpadu není pro většinu občanů jen zákonná povinnost, ale i zachování zdrojů pro příští generace. Množství vyprodukovaného odpadu může ovlivnit každý z nás a nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. O znovuzavedení motivace za odevzdané pytle s tříděným odpadem pro tuto chvíli neuvažujeme.
Odbor správy majetku a komunálních služeb

Dobrý den, mám dvě otázky. První se týká svozu bioodpadu. Od začátku, kdy se bioodpad začal odvážet, jsem si pořídila nádobu. Každý rok v listopadu jsem měla k nádobě postavené ještě dva plné pytle listí. Vždycky je pracovníci svozu odvezli. Ze začátku mi dokonce vraceli i prázdný pytel, což mě překvapilo. Poslední tři roky to odvezli včetně pytle, to by bylo také v pořádku. Letos se něco změnilo. Pytle zůstaly stát na chodníku. A nebyla jsem sama, viděla jsem je stát i u jiných zahrad. Chápu, že v této profesi nepracují inženýři. Ale je opravdu takový problém, když je ten pytel připravený a nachystaný, ho odvézt? Moje druhá otázka se týká kontejnerů umístěných v dolní části hřbitova. V sobotu 30.10. jsem byla u hrobu a už po třetí během roku jsem viděla, jak do něho někdo z ulice vyváží odpad. Tak se chci zeptat, jestli jsou volně použitelné, nebo slouží pouze pro potřebu nájemců hrobů. Děkuji. Dáša Magdaléna Bezegová
Osádka svozového auta dosud dle možností vysypávala i pytle s bioodpadem u popelnic. Bohužel, svoz je časově omezen a množství pytlů s obsahem bia se značně zvětšilo. Ne vždy je v pytlích listí nebo obsah, který jde snadno vysypat. Máme informace přímo od osádky, že pytle namačkané větvemi není schopna z časových důvodů vysypávat, obzvláště teď na podzim, kdy je bioodpadu nejvíce. Vzhledem k dalšímu zpracování bioodpadu v kompostárně není vhodné, aby byl tento odpad svážen v pytlích. Prosíme vás, pokud máte nárazově větší objemy bioodpadu, je vám jako občanům města k dispozici sběrný dvůr k uložení bioodpadu zdarma.
Odpověď na druhou otázku: Kontejnery slouží pouze pro potřeby hřbitova. K ukládání domovního odpadu slouží nádoby v místě bydliště, které má ve vlastnictví občan nebo pronajímatel budovy. Pokud kapacitně nestačí, je povinností občana zajistit si větší objem nebo další nádobu. Co se bioodpadu týče, v druhé půlce příštího roku by měly být pro občany k dispozici další kompostéry a popelnice na bio. Budeme občany včas informovat.
Odbor správy majetku a komunálních služeb

Další článek:
Předchozí článek: