Paušální daň pro podnikatele 2021

Paušální daň pro podnikatele 2021

Paušální daň je určena pro OSVČ evidované u příslušné okresní správy a zdravotní pojišťovny, které nejsou v úpadku, nejsou zákonnými ani dobrovolnými plátci DPH (ani nejsou k této dani registrovány), nejsou společníky veřejné obchodní společnosti (v.o.s.) ani komplementáři komanditní společnosti (k.s.).
Současně vám nesmí plynout žádné příjmy ze závislé činnosti s výjimkou příjmů zdaňovaných srážkovou daní. Vaše příjmy z podnikání pak nesmí ročně přesáhnout částku 1 milion Kč. Znamená celkový odvod ve výši 65 628 Kč. Po vstupu do paušálního režimu již ale nemůžete uplatňovat žádné odčitatelné položky, slevy na dani, ani daňová zvýhodnění. Na druhou stranu s paušální daní ušetříte nemalé finanční prostředky i za účetní služby a mnoha živnostníkům přinese i větší jistotu v podobě budoucího starobního důchodu.
Podáním oznámení poplatník na svoji zodpovědnost potvrzuje splnění zákonných podmínek. Po podání oznámení o vstupu tedy můžete nastavit své pravidelné měsíční zálohy ve výši 5 469 Kč a přerušit placení záloh na sociální a zdravotní pojištění. Nic dalšího už řešit nemusíte, finanční úřad to
s vaší zdravotní pojišťovnou a správou sociálního zabezpečení vyřídí za vás.
Měsíční zálohy jsou ze zákona splatné vždy k 20. dni daného měsíce. Výjimkou je lednová záloha v roce 2021, kterou je možné zaplatit až do 22. února. Daň je možné platit pravidelně každý měsíc například nastavením trvalého příkazu, anebo si ji předplatit na několik měsíců či dokonce na celý rok dopředu. Paušální zálohy jsou placeny na účet jednotlivých finančních úřadů.
Pokud živnostník během roku přesáhne stanovený limit příjmů z podnikání ve výši 1 milion Kč, musí tuto skutečnost do 15 dnů oznámit finančnímu úřadu a být připraven podat standardní cestou daňové přiznání a přehledy pojistného.  Za tímto účelem doporučujeme živnostníkům vést si i nadále alespoň základní evidenci příjmů.

Odbor dopravy a živnostenský úřad

Další článek:
Předchozí článek: