Projekt MAP vzdělávání Tišnovska v roce 2020

Projekt MAP vzdělávání Tišnovska v roce 2020

Místní akční plán (MAP) vzdělávání Tišnovska si dal za úkol zlepšení kvality vzdělávání dětí v mateřských a základních školách.

Na začátku loňského roku proběhl seminář Diagnostika dětí předškolního věku, na podzim se pak na žádost pedagogů uskutečnilo jeho pokračování online formou. Cílem programu bylo blíže seznámit pedagogy s jednotlivými fázemi vývoje předškolního dítěte a s jejich diagnostikou. Aktuální novely právních předpisů ve školství od 1. 1. 2020 proběhly i s pokračovacím seminářem vedeným jako diskuze s lektorem.

Vycházka ke Dni holocaustu – smysl projektu Stolpersteine (kameny zmizelých) spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí  nacistické genocidy za 2. světové války. Při vycházce u jednotlivých domů připomínal zmizelé občany Tišnova pan Miloš Sysel ze spolku Continuum vitae. Součástí vycházky bylo i očištění kamenů žáky ZŠ Smíškova. Na konci prázdnin se učitelé dějepisu zúčastnili komentované prohlídky k 3. odboji v Brně na Cejlu.

Jak se dělají komiksy – workshop představil komiks jako atraktivní umělecké médium, které lze ve výuce využít k podpoře čtenářství a rozvíjení vizuální gramotnosti. Výchova kluků: jak vychovávat kluky a nepřijít o rozum – Na semináři se účastníci dozvěděli, co se děje v klučičím mozku a co je u kluků vlastně všechno normální. Zjistili také, jak pracovat s klučičí agresivitou, aby kluci svou vnitřní dynamiku uměli ovládat, a jak je možné zařídit, aby Vás Vaši kluci vůbec uslyšeli.

Obdobným seminářem s tematikou výchovy byla Výchova dívek – na semináři se probralo, co se děje v holčičím mozku a co je u holek všechno normální. Účastníci získali také pár efektivních rodičovských nástrojů, jak zvládnout jejich i své emoce, jak se s nimi domluvit a jak jim pomoci k sebevědomí a k dobrému vztahu s rodiči.

Pravidelné Setkávání s NNO – s organizacemi jsme opět plánovali Jarmark neziskovek, který se nakonec bohužel kvůli covidu neuskutečnil. Program Jarmarku snad zrealizujeme tento rok. Pro zájemce proběhlo krátké vzdělávání na téma „GDPR v NNO“, řešily se právní a legislativní otázky.

Řízení školy on-line – je webová aplikace, s nabídkami časopisů se speciály, vydavatelství, sBORROWny (půjčování balíčku e-knih na rok), odborných konferencí, EDUjob a nabídky DVPP. Zájem o některé produkty z portfolia projevily dvě školy a středisko volného času, MAP se finančně podílel na jejich pořízení.

Rodilý mluvčí v novém školním roce nadále navštěvuje pět ZŠ v Tišnově a okolí. V době uzavření škol se dětem věnuje on-line.

O prázdninách a v říjnu proběhly dva semináře pro předškolní pedagogy: „Jablko se nesrovnává s hruškou“ – praktický seminář plný rituálů a činností se zaměřením na každé jednotlivé dítě zopakoval základní pilíře individualizace.

Nemluv o tom, udělej to“ – tento seminář nabídl praktické hry, činnosti a aktivity uspořádané do propojených bloků motivovaných říkadlem,  ktuální situací, příběhem, s využitím technik a metod prožitkového učení a dramatické výchovy.

ZdrSem, první pomoc zážitkem – v kurzu byly použity prověřené metodiky práce se simulovanými situacemi, které byly následně reflektovány lektory.  Praktické nácviky byly doplněny teoretickými bloky z oblasti první pomoci. Těžištěm výuky byly život zachraňující dovednosti a jejich nácvik.

Na čem záleží „1“, „2“, „3“ – na seminářích se předškolní pedagogové zabývali oblastí osobnostního růstu. Poslední z nich proběhl s úspěchem jako webinář.

Sdílený logoped funguje v pěti MŠ v Tišnově a okolí. Logopeda si MŠ financují samy.

Infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku – webinář byl zaměřen na aktuální problematiku infekčních a parazitárních onemocnění u předškolních dětí, vývoj imunity dětí a základní hygienické postupy, které musí mateřská škola provést v případě výskytu infekčního onemocnění.

Vedení spisové služby ve školách v souladu s GDPR, včetně tvorby spisového řádu se spisovým a skartačním plánem byl seminář zaměřený na práci s dokumenty v souladu s příslušnou legislativou.

Po celý rok se pravidelně scházely pracovní skupiny rovných příležitostí, čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, financování, družin, EVVO, cizích jazyků a kariérových poradců. Neméně zaneprázdněným odborným týmem byla skupina k plánovanému veletrhu knih nazvanému Tišnovská knižní Květnice. Bohužel veletrh musel být přesunut na květen letošního roku. Stejně dopadl i Veletrh zaměstnavatelů, který navazuje na úspěšný Veletrh středních škol. Jeho konání očekáváme během letošního roku. Dále probíhaly drobnější semináře napříč aktivitami spojenými se vzděláváním, a to Metody rozvoje čtenářské a informační gramotnosti, Právní aspekty vedení družiny a Fake news.

Jsme velmi rádi, že se nám podařilo rozběhnout Kavárničky, což je diskuzní skupina napříč vzdělávacími organizacemi, která má za úkol, s pomocí speciálního pedagoga, řešit nad kávou aktuální problémy. Férovými školami se stala ZŠ Deblín, ZŠ Doubravník, ZŠ Olší, ZŠ Nedvědice a ZŠ Předklášteří.

I nadále fungoval sdílený ICT pracovník pro školy a nově jsme zajistili lektora ICT seminářů pro jednotlivé školy na Microsoft Teams, Google  Classroom. Do základních škol byla zakoupena licence na 5 000 ks e-verze brožury Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání. Bylo přeloženo a graficky upraveno 10 tipů pro rodiče během distanční výuky. Velmi oblíbeným workshopem byl Elixír do škol.

Setkávání ředitelů pod názvem Akademie ředitelů je uzavřenou skupinou pod vedením velmi zkušeného lektora, která se téměř vždy sejde v plném počtu.

Plánoval se živý betlém a proběhlo plánování vydání encyklopedie Tišnovska. Loňský rok byl i přes všechny komplikace nabitý skvělými a odbornými akcemi a pevně věříme, že tomu bude i v roce letošním.

Barbora Gottwaldová

Další článek:
Předchozí článek: