Další úspěch svazku Tišnovsko

Další úspěch svazku Tišnovsko

Dobrovolný svazek obcí TIŠNOVSKO žádal v roce 2020 o podporu financování svých projektů v rámci výzev č. 126 a č. 122 (předcházení vzniku odpadů) z operačního programu životního prostředí (OPŽP) Ministerstva životního prostředí. MŽP schválilo dotaci na oba projekty, aktuálně čekáme na vydání právního aktu o poskytnutí podpory:

1) Rozšíření systému pro oddělený sběr odpadů na Tišnovsku
Projekt řeší nedostatečnou kapacitu kontejnerů a nádob určených ke třídění odpadů na Tišnovsku. Cílem projektu je rozšíření sběrných sítí separace odpadů a dovybavení obcí svazku velkoobjemovými kontejnery určenými pro svoz biologicky rozložitelného odpadu, nádobami a velkoobjemovými kontejnery určenými k třídění odpadů. Některé obce se rozhodly zavést svoz tříděných odpadů formou door-to-door a tím maximálně zvýšit míru separace odpadů. Realizace projektu proběhne v obcích: Borač, Březina, Dolní Loučky, Doubravník, Horní Loučky, Hradčany, Kaly, Katov, Kuřimská Nová Ves, Lomnice, Lomnička, Maršov, Nedvědice, Olší, Předklášteří, Rašov, Skalička, Synalov, Štěpánovice, Tišnov, Vohančice a Vranov.
Celkové výdaje na projekt: 8 802 967,80 Kč, podpora celkem ve výši 7 482 522,63 Kč, vlastní zdroje 1 320 445,17 Kč.
Realizace projektu 1. 1. – 31. 12. 2021.

2) Předcházení vzniku odpadů 
Cílem projektu je rozmístit mezi občany obcí svazku Tišnovsko kompostéry. V rámci projektu bude nakoupeno celkem 181 ks klasických plastových kompostérů o objemu 400 l, 1500 ks kompostérů o objemu 800 l a 592 ks kompostérů o objemu 1 100 l, které budou na základě smlouvy o výpůjčce rozmístěny do jednotlivých domácností. Dále bude pořízeno 8 ks štěpkovačů k drcení větví a dalšího biologického odpadu. Borovník, Březina, Čebín, Dolní Loučky, Doubravník, Hluboké Dvory, Horní Loučky, Kaly, Katov, Křižínkov, Lomnice, Lomnička, Malhostovice, Nedvědice, Níhov, Olší, Osiky, Předklášteří, Rohozec, Synalov, Tišnov, Újezd u Tišnova, Vohančice a Železné. Týká se 22 330 obyvatel.
Pro obce Borovník, Březina, Doubravník, Kaly, Lomnička, Lomnice, Vohančice a město Tišnov budou pořízeny v rámci projektu štěpkovače  přiměřeného výkonu. Pořízené štěpkovače budou sloužit k drcení větví a dalšího biologického odpadu v rámci péče o zeleň těchto obcí.
Celkové výdaje na projekt: 6 443 976 Kč, podpora celkem 5 477 379,60 Kč, vlastní zdroje financování 966 596,40 Kč.
Realizace projektu 1. 1. – 31. 12. 2021.

Jana Schovánková

Další článek:
Předchozí článek: