Svoz odpadu v roce 2021

Svoz odpadu v roce 2021

Svoz odpadu zajišťuje stejně jako v loňském roce společnost KTS Ekologie s. r. o.

Svoz směsného komunálního odpadu
Svoz směsného komunálního odpadu probíhá v Tišnově týdně, v místních částech Hájek, Hajánky, Jamné sudý týden v úterý (12. 1., 26. 1. atd.). V lokalitě Pejškov 1× za 14 dní, a to lichém týdnu v pátek (8. 1., 22. 1. atd.). Podrobně na webu města – Svoz směsného komunálního odpadu v roce 2021.

Svoz bioodpadu
Svoz bioodpadu bude prováděn v sudých týdnech ve čtvrtek a v pátek. V předepsaných dnech budou sváženy tyto ulice:
Čtvrtek:
náměstí Komenského, náměstí Míru, Dvořáčkova, Ráboňova, Parolkova, Na Kukýrně, Halouzkova, Jungmannova, Radniční, Koráb, Nádražní, Na Zahrádkách, Janáčkova, Klášterská, Procházkova, náměstí 28. října, U Náhonu, Na Loukách, Mlýnská, Trmačov, Neumannova, Dlouhá, K Čimperku, Marie Pavlíkové, Kuthanova, Sigmundova, Šmardova, Václava Hynka Macha, Formánkova, Ranného, Valova, Štěpánova, Brněnská, Horova,  Hornická, Halasova, Jamborova, Mánesova, Hanákova, Na Nové, Mrštíkova, Mahenova, Cihlářská, Trnec, Těsnohlídkova, U Pily, U Lubě, Lomnická, Králova, Květnická, Dřínová, Osvobození, Polní.
Svoz v těchto ulicích bude probíhat v termínech: 28. 1., 25. 2., 25. 3., 8. 4., 22. 4., 6. 5., 20. 5., 3. 6., 17. 6., 1. 7., 15. 7., 29. 7., 12. 8., 26. 8., 9. 9., 23. 9., 7. 10., 21. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 12., 30. 12. 2021.
Pátek:
Wagnerova, Na Mlékárně, Kvapilova, Dvořákova, Majorova, Hřbitovní, Bezručova, Chodníček, Svatopluka Čecha, Na Hrádku, Riegrova, Tyršova, Jiráskova, Družstevní, Na Honech, Nerudova, Drbalova, Černohorská, Na Rybníčku, Husova, Smíškova, Smetanova, Vrchlického, Havlíčkova, Purkyňova, Alšova, Hybešova, Erbenova, Máchova, Hynka Bíma, Revoluční, Dobrovského, U Humpolky, Červený mlýn, Za Mlýnem, U Střelnice, Karasova, U Svratky, Za Krétou, Ostrovec.
Svoz v těchto ulicích bude probíhat v termínech: 1. 1., 29. 1., 26. 2., 26. 3., 9. 4., 23. 4., 7. 5., 21. 5., 4. 6., 18. 6., 2. 7., 16. 7., 30. 7., 13. 8., 27. 8., 10. 9., 24. 9., 8. 10., 22. 10., 5. 11., 19. 11., 3. 12., 31. 12. 2021.

Hnědé nádoby slouží pouze na bioodpad. Zcela nepřípustné je ukládání jiného odpadu nebo plastových sáčků a pytlů s bioodpadem. Bioodpad vysypte do biopopelnice a plastový obal vhoďte do kontejneru na plast. Nedodržování zákona je považováno za přestupek.

V období prosinec až březen bude svoz probíhat 1× za 4 týdny, duben až listopad 1× za 14 dní. Systém je zajišťován v zástavbě rodinných domů a také v sídlištní zástavbě. Nádoby slouží nejenom na bioodpad ze zahrad, ale především na bioodpad z domácnosti (např. zbytky ovoce a zeleniny, zvadlé květiny a rostliny z květináčů, skořápky z vajíček, zbytky pečiva a obilnin, papírové ubrousky, čajový a kávový odpad). Prosíme občany, kteří mají možnost kompostovat bioodpad na své zahradě, aby především bioodpad ze zahrad takto zpracovávali a předcházeli tak vzniku odpadu. Zcela nepřípustné je ukládání bioodpadu ze zahrad do nádob na směsný domovní odpad.

Pytlový sběr plastů a papíru
Pytlový sběr bude nově sjednocen do jednoho dne. V níže uvedené dny bude svážen jak pytlový sběr papíru (modré pytle), tak pytlový sběr plastu (žluté pytle). Dodržujte, prosím, zavedené barvy pytlů pro daný odpad. Stále jsou zdarma k dispozici pytle na odpad v budově radnice (max. 50 ks na domácnost za rok pro každou komoditu).

Svoz bude prováděn 1× za 4 týdny, vždy v pátek v termínech: 8. 1., 5. 2., 5. 3., 2. 4., 30. 4., 28. 5., 25. 6., 23. 7., 20. 8., 17. 9., 15. 10., 12. 11., 10. 12. 2021.
V těchto dnech budou pytle svezeny z celého města a místních částí. Pytle umístěte před dům nejlépe večer den před svozem, nejpozději v den svozu do 6.00 hodin ráno. V případě, že tento termín propásnete, nenechávejte pytle před domem, ale využijte možnosti odvézt pytle s plasty na sběrný dvůr města (Wagnerova 1543) kdykoliv v době provozu.

Otevírací doba sběrného dvora zůstává stejná jako v roce 2020. V pondělí a ve čtvrtek (7.00–l7.00 hod.), v úterý, středu, pátek (7.00–l5.00 hod.) a v sobotu (8.00–l2.00 hod.). Zde můžete odevzdat velkoobjemový směsný odpad, bioodpad, železo, papír, plasty, nebezpečné odpady, elektrozařízení podléhající zpětnému odběru a další.
K bezplatnému odevzdání pneumatik využijte pneuservisy, jakožto místa zpětného odběru pneumatik. Seznam pneuservisů na Tišnovsku naleznete na odkaze: www.eltma.cz/sberna-mista.

Ondřej Vrtěl, Odbor správy majetku a komunálních služeb

Další článek:
Předchozí článek: