Jak Tišnov bojuje s COVIDem

Jak Tišnov bojuje s COVIDem

Šíření onemocnění COVID-19 již podruhé značně zkomplikovalo průběh letošního roku. Dovolujeme si Vás proto informovat o dění, ke kterému dochází v ORP Tišnov v rámci řešení této  krizové situace.

Dne 21. 9. 2020 bylo z důvodu zhoršující se situace svoláno mimořádné jednání Bezpečnostní rady ORP Tišnov. Z preventivních důvodů se toto jednání, stejně jako všechna další, konalo elektronickou formou. I přesto, že počet nakažených v ORP Tiš- nov v den jednání nebyl dramatický, bylo dle predikcí odborníků nutné předpokládat výrazný nárůst nemocných a příchod krizových opatření. Z uvedených důvodů doporučila Bezpečnostní rada ORP Tišnov zrušit hodový program, trhy a hodovou zábavu v rámci Svatováclavských hodů v Tišnově. Zrušení tradiční kulturní akce bylo rozhodnutím nelehkým. Na žebříčku priorit však bylo jednoznačně nejvýše postaveno zdraví našich občanů. Toto rozhodnutí se o pár dnů později ukázalo jako prozíravé, protože v době plánovaného konání akce již platila taková krizová opatření, která by tradiční průběh hodů znemožňovala.

Na řešení problematiky se dále podílela tzv. akční skupina, která byla stanovena na jednání Bezpečnostní rady ORP Tišnov. Skupina vybraných členů z řad orgánů krizového řízení na úrovni ORP Tišnov se podílela a nadále podílí na vyhodnocování a monitorování celé situace na území našeho správního obvodu pravidelně jedenkrát týdně. Spolu s vyhlášením nouzového stavu byl dne 29. 9. 2020 aktivován Krizový štáb ORP Tišnov.

Na jednání Krizového štábu ORP  Tišnov  bylo  mimo  jiné, za předem stanovených podmínek, schváleno dokončení trhové sezony v Tišnově. Tišnovské trhy se konaly pouze pro prodej  konkrétního okruhu výrobků a za dodržení přísných opatření, jejichž kontrolou pověřil Krizový štáb ORP Tišnov Městskou policii Tišnov. Dle informací vedoucího strážníka byla opatření dodržována a respektována. Děkujeme Vám, že jste svým zodpovědným chováním pomohli k poklidnému průběhu akce.

Krizový štáb také zajišťoval distribuci respirátorů třídy FFP2 všem školám a školským zařízením na území správního obvodu ORP Tišnov. Se zmíněnými organizacemi pravidelně komunikujeme. Některá zařízení byla Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje po určitou dobu uzavřena. Těší nás, že ředitelé škol a školských zařízení situaci zvládají velmi dobře.

Nutná byla i změna fungování MěÚ Tišnov. Vzhledem k epidemiologické situaci bylo v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1114 rozhodnuto o zajištění chodu jednotlivých odborů vždy nejnižším možným počtem zaměstnanců přítomných na pracovišti, který je nutný pro za- chování činnosti. Z důvodu zmírnění opatření bude MěÚ Tišnov od 30. 11. 2020 opět fungovat za osobní přítomnosti všech svých zaměstnanců. Samozřejmostí je dodržování přísných hygienických podmínek tak, aby byla zajištěna bezpečnost Vás občanů i zaměstnanců.

Městská policie Tišnov dále průběžně dohlíží na dodržování krizových opatření. Pravidelně probíhá také kontrola rizikových oblastí, kterými jsou například parky a jiná veřejná prostranství, kde v minulosti docházelo k porušování opatření.

Nápomocni se snažíme být i ředitelům sociálních zařízení, která se v současnosti potýkají s nelehkou úlohou spočívající v péči o nejvíce ohrožené skupiny osob. I zde je situace stabilizovaná a v současné chvíli pod kontrolou.

Vás občany o vývoji situace informujeme prostřednictvím webových stránek, Facebooku města a mobilního rozhlasu. Pokud ještě nevyužíváte mobilní rozhlas, který je pro všechny uživatele zdarma, můžete se zaregistrovat na adrese https://tisnov. mobilnirozhlas.cz.

Jiné bude i letošní období Vánoc – zrušena musela být oblíbená Adventní slavnost, která je každoročně spojena s rozsvícením vánočního stromu. Pevně věříme, že si kouzlo přicházejícího adventního času vychutnáte v rodinném kruhu a příští rok budeme opět moci navázat na tradiční, nejen vánoční akce.

Kristýna Pekařová, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Další článek:
Předchozí článek: