Aktuálně z města

Aktuálně z města

Problematické parkování pod radnicí
Upozorňujeme občany, že již tradičně na konci roku končí platnost povolení města Tišnov na vjezd na náměstí Míru (pod radnici), na ulici Radniční, Kostelní a účelovou komunikaci č. U21 (odbočka z ul. Riegrova za nemocnicí). Při vydávání povolení na rok 2021 budou oprávnění žadatelé opětovně poučeni, že uvedené povolení slouží pouze k vjezdu (nikoli k parkování, tz. stání), který je jinak všem vozidlům zakázán, v případě uvedené účelové komunikace všem motorovým vozidlům zakázán. Neboť se množí případy, kdy se v rozporu se zákonem o silničním provozu na uvedených komunikacích odstavují vozidla, čímž porušují zejména ustanovení § 25 z.č. 361/2000 Sb., kdy řidič smí zastavit a stát jen vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo, v jedné řadě a rovnoběžně s okrajem pozemní komunikace. Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy. Na parkování v uvedených lokalitách bude zvýšeně dohlížet městská policie. Cílem tohoto opatření je eliminovat odstavování vozidel nad nezbytně nutnou dobu a vytvoření většího prostoru pro chodce, potažmo pro cyklisty, kterým je uvedený prostor určen především. Asi nebude od věci připomenout, že uvedená ustanovení zákona o silničním provozu neplatí pouze na uvedených ulicích, ale tak jako ostatní ustanovení platí i na silnicích, místních i účelových komunikacích, i když to tak mnohdy nevypadá.

Prodej bytu na ul. Halasova
Město Tišnov nabízí k prodeji byt o velikosti 1+1 (přízemí čelně) do osobního vlastnictví, nacházející se v klidné zóně pod kopcem Klucanina, jedná se o byt č. 2 na ulici Halasova 996 v Tišnově. Prodej bytu proběhne obálkovou metodou, byt bude prodán nejvyšší nabídce, minimální nabídková cena musí činit částku 2 000 000 Kč. Více informací a podmínky prodeje na www.tisnov.cz/uredni-deska-Záměr prodeje bytu č. 2 na ulici Halasova 996 v Tišnově, vyhlášený dne 17. 12. 2020, v aktualitách na webu města Tišnova nebo na e-mailu katerina.smetanova@tisnov.cz.
Předání bytu po podepsání kupní smlouvy, uhrazení kupní ceny a nákladů spojených s prodejem, zápisu do katastru nemovitostí.

Provozní doba Městského úřadu Tišnov v závěru roku 2020
Pondělí 21. prosince od 7.00 do 12.00 hod.
Úterý 22. prosince od 7.00 do 12.00 hod.
Středa 23. prosince ÚŘAD UZAVŘEN
Pondělí 28. prosince od 7.00 do 12.00 hod.
Středa 30. prosince od 12.00 do 17.00 hod.
V ostatní dny je pro veřejnost zavřeno.
Ve středu 30. 12. nebudou možné platby kartou.
V zájmu ochrany zdraví využívejte ve všech možných případech pro vyřízení požadavků elektronickou komunikaci, rezervační systém, telefonickou domluvu předem nebo schránku na rohové budově na nám. Míru 346.

Program veřejné podpory COVID KULTURA II schválen
Evropská komise vydala souhlasné rozhodnutí ve věci českého opatření veřejné podpory pro subjekty působící v oblasti kultury, tzv. COVID kultura II. Program podle rozhodnutí komise splňuje požadavky tzv. dočasného rámce. Úřad pro ochranu  hospodářské soutěže v minulých dnech intenzivně vyjednával jak s poskytovatelem – Ministerstvem kultury ČR, tak s Evropskou komisí, aby dosáhl co nejrychlejšího schválení programu. Program disponující prostředky ve výši 750 milionů korun, které bude vyplácet Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, je určen pro pořadatele kulturních akcí, jež musely být odloženy nebo zrušeny v souvislosti s opatřeními české vlády směřujícími proti šíření epidemie nemoci COVID-19.

Opatření navazuje na program COVID kultura, který byl komisí schválen v srpnu tohoto roku a umožňoval poskytnout podporu organizátorům kulturních akcí, které se měly uskutečnit mezi 10. březnem a 31. srpnem 2020. Nově schválený program prodlužuje toto časové období až do 31. prosince 2020. Veřejná podpora ve formě přímých grantů může nahradit až 50 % způsobilých nákladů na kulturní akce, jež byly v důsledku pandemie omezeny, zrušeny nebo přesunuty, nebo až 80 % nákladů na průběžné kulturní aktivity, jako jsou divadla, hudební kluby, kulturní centra apod.

Nové parkoviště u nádraží otevřeno
Parkoviště u autobusového nádraží a železniční stanice Tišnov se po osmiměsíční výstavbě ve středu 2. prosince 2020 otevřelo řidičům a návštěvníkům města. Symbolického přestřižení pásky se ujali zástupci města – starosta Jiří Dospíšil a místostarostové Karel Souček a Václav Šikula a také zástupce dodavatele díla Tomáš Nentvich, hlavní stavbyvedoucí.

Parkoviště typu P+R (záchytné parkoviště typu „zaparkuj a jeď hromadnou dopravou – Park+Ride) má kapacitu 105 parkovacích stání, z toho šest míst je vyhrazeno pro vozidla převážející osoby tělesně postižené. Parkoviště K+R (místa pro krátkodobé zastavení typu „polib a jeď“ – Kiss+Ride) je tvořeno čtyřmi šikmými parkovacími stáními před nádražní budovou. Před nádražní budovou jsou také stojany pro 28 jízdních kol.

Cena díla dosáhla téměř 14,5 mil. Kč a realizace je spolufinancována Evropskou unií z IROP. Více o tomto projektu se dozvíte na stránce ProměnyTišnova.cz, fotogalerii se snímky parkoviště před otevřením a z oficiálního přestřižení pásky najdete na webu města ve fotogaleriích.

Jiří Dvořák, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Další článek:
Předchozí článek: