Mezinárodní den studentstva

Mezinárodní den studentstva

I studenti si připomínají historické události, které v minulosti zásadně ovlivnily společnost. Občané tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava se setkávali na náměstích, aby ukázali svůj nesouhlas s nacistickou okupací. V podvečer 28. říj- na 1939 vypukla masová demonstrace, která byla později násilně potlačena. Dělník Václav Sedláček byl při tomto zásahu policie zabit, student medicíny Jan Opletal v sobotu 11. listopadu zemřel na následky střelného zranění. Ve středu 15. se davy v průvodu naposledy s Opletalem rozloučily. Po dobu tří týdnů následovalo více protestních demonstrací a nepokojů nejen ze strany mládeže. Přes tisíc studentů bylo v noci z 16. na 17. listopadu zatčeno, devět z nich popraveno a přes tisíc odvedeno do koncentračního tábora. Všechny vysoké školy na území protektorátu měly být na základě vyhlášky říšského protektora Konstantina von Neuratha uzavřeny.

I když jsme země malá, náš bol slyšel celý svět. Proto tedy byl roku 1941, jako projev solidarity, den 17. listopadu vyhlášen v Londýně Mezinárodním dnem studentstva.

Většinou si lidé přijdou zapálit svíčku k pomníku, naše škola však už několik  let tento den slaví sportem a vědomostními kvízy. Třídy tedy mezi sebou soutěží jak vlastní sílou a rychlostí, tak i svými znalostmi.

Pandemická situace bohužel zabránila obvyklému průběhu, to ale nezastavilo vynalézavé hlavy Studentského parlamentu Gymnázia Tišnov. Ty na sebe vzaly zodpovědnost uspořádat oslavy tak, abychom se i v této době mohli setkat, i když jen přes obrazovku počítače.

Tradiční kvízy nahradila soutěž v Dobyvateli, vědomostní a strategické  hře,  ve které mohli studenti poměřovat své znalosti ve vybraných oblastech. Z každé třídy vyššího gymnázia byli vybráni dva zástupci na jeden ze čtyř okruhů, v nichž dostávali tematické otázky a sbírali body pro svou třídu. Soutěžící každého kola mohli komunikovat přes hovor, což do jisté míry  připomínalo společné posezení u stolu při deskové hře. Studenti tak měli možnost poznat i spolužáky z jiných tříd, které by jinak nejspíš jen tak nepotkali.

Připojení turnaje v PC hrách k vědo mostní části oslav se letos konalo už podruhé. Hry zvolili pořadatelé tak, aby si co nejvíce účastníků mohlo vybrat právě své oblíbené zaměření. Součástí tedy byla jak týmová přestřelka (Counter Strike: Global Offensive), strategické boje s cílem doslova zatlačit soupeře do kouta a zničit jeho zázemní věž (League of Legends), tak i simulace přežití, kde máte  za úkol si shánět potravu, suroviny a materiály, ale hlavně se bránit proti útokům krvežíznivých monster i přítomných protihráčů (Minecraft). Celý průběh byl vysílán živě prostřednictvím dobrovolníků a spolužáci účastníků tak mohli vše sledovat v reálném čase.

V rámci akce žáci také zhlédli dokumentární film o případu JUDr. Milady Horákové, která se zasadila v boji proti nacistickému a komunistickému totalitnímu režimu a ochraně demokratických principů. V nejbližších hodinách dějepisu studenti dokumentární film prodiskutovali s vyučujícími a zodpověděli si případné dotazy a poznámky. Samotnou událost jako takovou si také ve vyučování zasadili do historického kontextu.

Od prvotního nápadu projevovali jak učitelé, tak žáci nadšení k samotnému vzniku akce, což se projevilo například v množství zapojených dobrovolníků. Ti přispěli k příznivému chodu a jednodušší organizaci.

Moderátorům vysílání, kteří se rozhodli vyzpovídat některé z vítězů her či soutěží, se dostalo množství pozitivních názorů, ale i občasné konstruktivní kritiky. Tato kritika zajisté pomůže zlepšit organizaci v následujících letech. Mnoho účastníků se jim přiznalo, že by si akci moc rádi někdy opět zopakovali i přesto, že online prostředí je do jisté míry limitující.

Štěpánka Novotná, Veronika Ročková, Ctibor Prokop

Další článek:
Předchozí článek: