Vánoční úvodník starosty města

Vánoční úvodník starosty města

Milé dámy, vážení pánové,
je mi ctí pozdravit vás na stránkách Tišnovských novin v čase adventním.

O dění ve městě, co se aktuálně staví či opravuje, o čem se jedná, co se plánuje, co se daří i nedaří, se snažíme vás informovat průběžně po celý rok. Dovolím si tedy tímto tentokrát nezatěžovat. Rád bych se především podělil o své dojmy spojené s aktuální a neočekávanou situací.

Letošní advent je stejně jako celý rok v mnohém jiný než ty předchozí. Tradiční jehličnatý symbol začátku adventu stojí uprostřed náměstí. Stejně jako v případě máje na konci září však nemohla být jeho dočasná přítomnost zahájena obvyklou slavností. Po zrušených hodech se nemohla uskutečnit ani adventní slavnost a strom byl rozsvícen takříkajíc potají. Důvod je nasnadě – epidemie koronaviru změnila dosavadní zvyklosti a významně zasáhla do našich životů. „Vykolejila“ nás na jaře, a ne a ne zmizet. Na nic se nás neptala, vnutila nám roušku a znemožnila se setkávat tak, jak jsme byli doposud zvyklí. Zavřela školy, restaurace, zrušila kulturu…

Ačkoliv ještě není po všem, zdá se, že to nejhorší už bychom snad mohli mít za sebou. Rád bych vám touto cestou poděkoval za to, že jsme to pro letošek společně zvládli. Byli jste ohleduplní, trpěliví a solidární. Moc si toho vážím! Na druhou stranu může být situace dnešních dnů také dobrou  příležitostí k zamyšlení a poznání.

Máme díky ní možnost si uvědomit, že naše zdravotnictví je na výtečné úrovni a všech zdravotníků, jejichž práci bereme tak nějak automaticky, je zapotřebí si velmi vážit. Pokud jde o sociální služby, platí to úplně stejně. I zde pracují obětaví lidé, kteří skvěle pečují o naše blízké. Mnozí z nás též zjistili, že vzdělávat děti není až tak jednoduché. A že naši pedagogové to zvládají ve ztížených podmínkách, ba i na dálku. A také že zde máme místní podnikatele. Poskytují služby, které potřebujeme a využíváme. Jsou důležitým pilířem ekonomiky, vytvářejí pracovní místa a zaměstnávají zdejší obyvatele. Mnozí z nich také podporují místní spolky. Někteří to ale teď nemají vůbec jednoduché. Udělejme dobrý skutek a pomozme jim tím, že část vydělaných peněz utratíme právě u nich. Díky za to!

A pevně doufám, že jsme také poznali, že svoboda je cenná a nemusí být úplně samozřejmá. Pokud nám na ni „sáhl“ ten dosud neznámý virus, pak je to vlastně ještě dobré. Horší by bylo, kdyby nám ji sebral někdo jiný. A nedej bože, abychom se o ni připravili sami…

Každou generaci v dějinách potkalo něco zlého. Válku zažili naši prarodiče. V totalitě museli žít naši rodiče a zčásti i moje střední generace. Pozitivně viděno – je-li dnešní epidemie to nejhorší, co v životě potká naše děti, tak to beru všemi deseti. Neklesejme na mysli, na světě je krásně!

Hodně zdraví, spoustu víry a moře naděje vám při adventu přeje

Jiří Dospíšil, starosta města Tišnova

Další článek:
Předchozí článek: