Řemesla – U nás doma

Řemesla – U nás doma

ZŠ a MŠ Doubravník je dlouhodobě zapojena do projektu „Tady jsme doma – regionální folklor do škol“, který zaštiťuje Národní ústav lidové kultury. Projekt si klade za cíl začlenit regionální tradice lidové kultury do 1. stupně základních škol a prohlubovat kulturní vnímání dětí. Díky zapojení naší školy do projektu jsme se zúčastnili mimo jiné Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2017 a 2019, přičemž v prvním roce nám byl udělen titul „Laureát MFF Strážnice 2017“.

Každý rok je v rámci projektu Tady jsem doma vybráno nějaké téma, letos to byla „Řemesla“. Vládou vyhlášená nouzová opatření a domácí karanténa nám však příliš nepřály toto téma zpracovávat ve škole, tak jej dostaly děti za úkol jako domácí projekt. Vyrobit vlastníma rukama cokoli z čehokoli. Pomáhat směli i další členové domácnosti. Bylo až neuvěřitelné, co děti (často s pomocí rodičů, sourozenců, prarodičů…) dokázaly vyrobit. Přicházely fotografie výroby klobás, pečení chleba a perníků, dřevěné stoličky i funkční kuše, hliněných nádob i šitých a vyšívaných dekorací a spoustu dalšího. Ověřili jsme si také, že společná práce na výrobcích velmi podpořila, krom rukodělné činnosti, také komunikaci a sounáležitost v rodinách.

Jako druhý úkol měly děti udělat průzkum o řemeslech v rodině. Pátraly po tom, jakými řemesly či povoláními se zabývali rodiče i starší generace, jestli si nějaké řemeslo předávali po pokolení atd. Někteří našli i dobové fotografie. Ve výpovědích dětí bylo zřejmé, že vyprávění s dědečkem nebo prababičkou bylo pro ně zajímavé a inspirující. A co je nejvíc bavilo? Prý „šmejdění na půdě“.

V polovině září měly být práce dětí prezentovány na pracovním semináři ve Strážnici. Ten se, bohužel, ze známých důvodů nekonal.

Kateřina Kessnerová

Další článek:
Předchozí článek: