Kde jsou dostupné Tišnovské noviny

Kde jsou dostupné Tišnovské noviny

Nedorazily vám do schránky vaše Tišnovské noviny? Chcete sehnat další výtisk, ale ve vaší trafice je neprodávají? A víte, že si můžete zasílání novin kamkoliv v České republice předplatit? Shrnuli jsme informace, kde všude jsou nyní Tišnovské noviny dostupné.

V současnosti vychází Tišnovské noviny 11krát do roka, a to pokaždé v nákladu cca 5 000 ks. Jejich vydavatelem je prostřednictvím redakce začleněné do Městského kulturního střediska město Tišnov. Za jejich obsah a grafickou podobu je zodpovědná Komise pro komunikaci a média (KKM) zřízená Radou města Tišnova, která každé připravované aktuální číslo novin schvaluje na svém zasedání před jejich odesláním do tisku.

Tišnovské noviny jsou zdarma distribuovány do všech tišnovských domácností a také do všech trvale obydlených domů v místních částech Tišnova – Pejškova, Jamného, Hájku a Hajánek. Tímto způsobem se ke svým čtenářům dostává z celkového nákladu 4 135 ks novin. Distribuce probíhá doručováním do schránek za pomoci kolpoltérů, kteří mají město rozděleno na pět sektorů, aby bylo možné doručení provést v co nejkratším čase po vyjití. Tišnovské noviny dováží tiskárna vždy ve čtvrtek, který je tím jejich dnem vyjití. Kolportéři mají doporučeno provést roznášku během tří dnů, tedy do neděle. V místních částech zajišťuje distribuci Česká pošta, s výjimkou Jamného, kde se distribuce ujal místní osadní výbor sám. Česká pošta má na roznos stanoveny tři pracovní dny, tj. do úterý, max. středy týdne následujícího po vyjití. Bohužel nejsou výjimky, kdy jsou noviny doručeny
do schránek i více jak o týden později. Obyvatelé Penzionu Centra sociálních služeb obdrží noviny doručením přímo do kanceláře CSS z redakce.

Další část distribuce nákladu představuje rozesílka novin. Touto cestou obdrží po jednom výtisku příspěvkové organizace města a obcí, jako jsou mateřské, základní a střední školy, středisko volného času Inspiro, a sociální a neziskové organizace jako Charita nebo Domovy pro seniory na Žernůvce a v Předklášteří. Po jednom výtisku zasílá město i do všech obcí ORP Tišnov, pokud si tyto neobjednaly pravidelný odběr většího počtu výtisků, jako je tomu ve Vohančicích, Herolticích, Lomnici a Dolních Loučkách. Tyto obce však svůj odběr městu hradí. K výčtu adresátů je také třeba připočíst i tzv. povinně zasílané výtisky na adresy všech krajských knihoven v krajích České republiky, do Národní knihovny v Praze a do archívu Ministerstva kultury.

Malou část odebírají pravidelní předplatitelé, kterým jsou noviny zasílány za úplatu. Jde o adresáty mimo Tišnov. Nárok na jeden výtisk mají i inzerenti, kteří si v novinách zaplatili plošnou inzerci.

Zbývající část nákladu přijímají do komisního prodeje partnerská prodejní místa, kde jsou noviny dostupné za prodejní cenu 20 Kč. V současnosti jsou to v Tišnově Turistické informační centrum v Hotelu Květnice, Muzeum města Tišnova na Jugmannově, trafika Nečas na Brněnské, Tabák ČSAD Tišnov na Nádražní u Penny, DUO drogerie na rohu Brněnské a Jamborovy a Potraviny Flop LIMADRO v AZ centru na Mlýnské ulici. Prodej mimo Tišnov zajišťují i Potraviny u Kohoutků v Drásově, DUO potraviny v Železném, Supermarket Kijos v Předklášteří, prodejna Večeřa a Večeřa v Dolních Loučkách a prodejny smíšeného zboží v Šerkovicích a u paní Haškové v Brumově. Zde všude doručuje noviny redakce osobně.

Pokud máte tip na další možné místo, kde by obchodník mohl Tišnovské noviny převzít a nabízet na své prodejně, nebo má některá z obcí zájem o početnější odběr výtisků pro své občany, neváhejte se obrátit na kontakty redakce. Rádi pro Vás servis s doručením zajistíme.

Všem, kteří se na distribuci a prodeji Tišnovských novin a jejich doručení ke všem čtenářům podílejí, ze srdce děkujeme za spolupráci. Tvoříme Tišnovské noviny spolu s vámi a pro vás.

Vladimír Vecheta

Další článek:
Předchozí článek: