Soutěž o nejvšestrannější atletickou rodinu

Soutěž o nejvšestrannější atletickou rodinu

Atletický klub Tišnov zve všechny děti s rodiči k podpoře zdraví pohybem formou soutěže o nejvšestrannější atletickou rodinu Tišnova. Hlavním benefitem je zapojení dětí a rodičů do pohybových aktivit, posílení sociálních vztahů a vazeb v rodině a praktické použití práce s videem a cloudovým řešením. Soutěžící budou navíc zapsáni do síně slávy Atletického klubu Tišnov.

Období soutěže: listopad až prosinec 2020
Disciplíny (podmínkou je provedení všech disciplín rodinným týmem během jednoho dne): shyby • přeskoky snožmo přes švihadlo za 1 min.
• výdrž v planku (sfinga, prkno) • výběh 1,3 km na rozhlednu

Podrobnosti a kontakty na www.aktisnov.cz.

Martin Sebera, Michaela Mašková

Další článek:
Předchozí článek: