Důležité rady pro nouzový stav

Důležité rady pro nouzový stav

Nacházíme se v době, kdy je vyhlášen nouzový stav. S jeho vyhlášením jsme se v České republice před rokem 2020 setkali již celkem čtyřikrát – nikdy tomu však nebylo dvakrát v jednom roce. Důvodem je, stejně jako na jaře, šíření onemocnění COVID-19.

Díky prudkému nárůstu nakažených osob se zpřísňují pravidla v mnoha oblastech – aktuální opatření proti šíření koronaviru můžete sledovat na webových stránkách www.koronavirus.mzcr.cz, které dále obsahují aktuální statistiky o počtech nakažených, provedených testech, vyléčených pacientech i úmrtích. Můžete se zde seznámit s přehledem výskytu prokázaného onemocnění COVID-19 dle regionů a také zde naleznete informace o aktuálních stupních pohotovosti, počtech hospitalizovaných i množství distribuovaného materiálu. Své dotazy zde můžete konzultovat s virtuální sestrou Anežkou. Chatbot slouží k odlehčení telefonním linkám. V případě, že Vám nebudou stačit Anežčiny odpovědi, přepojí Vás na živého operátora, a to prostřednictvím chatu, hlasového hovoru či videohovoru.

Pro aktuální informace z našeho kraje zavítejte na stránku Jihomoravského kraje https://koronavirus.jmk.cz/ nebo na web Krajské hygienické stanice www.khsbrno.cz/. Pro další informace se můžete obracet na celostátní bezplatnou informační linku hygienické služby České republiky 1221. V pracovních dnech je linka v provozu mezi 8. a 19. hodinou, během víkendu pak od 9.00 do 16.30.

Mimořádnou, úzce regionální a odbornou problematiku můžete konzultovat na regionální COVID lince Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje +420 773 768 994. Linka je v provozu v pracovní dny od 8 do 15 hod. Pokud Vám bude indikováno vyšetření na koronavirus lékařem či Krajskou hygienickou stanicí, můžete podstoupit test přímo v Nemocnici Tišnov. Testování zde není určeno pro samoplátce. Objednání probíhá prostřednictvím rezervačního systému nemocnice a odběry zde probíhají ve dnech pondělí, středa a čtvrtek, v době od 6.00 do 10.00 hod. Seznam dalších odběrových míst nejen v Jihomoravském kraji, ale v celé České republice naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz.

Pokud pociťujete příznaky onemocnění, kterými jsou například: dušnost či pocit ztíženého dýchání, horečka a suchý kašel, ztráta chuti a čichu, bolest hlavy a únava, telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře. Řešení této náročné situace se nepřetržitě věnují orgány krizového řízení na úrovni ORP Tišnov, které monitorují situaci a dělají vše, co je v jejich silách, pro její co možná nejhladší průběh.

Kristýna Pekařová, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Další článek:
Předchozí článek: