Aktuálně z města

Aktuálně z města

Studie adaptace na klimatické změny má zelenou
Ve středu 30. září byla podepsána smlouva o dílo nazvaná „Místní strategie adaptace na změnu klimatu a mitigační opatření“. Na záměru vypracování studie zabývající se adaptací na změnu klimatu a mitigačními opatřeními v Tišnově se nedávno shodla a zadání připravila pracovní skupina složená z odborných konzultantů – více informací najdete na www.tisnov.cz/adaptace-mitigace. Zpracovatelem studie je Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií společně s Nadací Partnerství. Touto studií město Tišnov reaguje na celospolečenskou potřebu.

Komunitní zahrady vytipovány
Ve středu 7. října se uskutečnilo v zasedací síni radnice setkání se zájemci o komunitní zahrádky, kde proběhla diskuse o jejich podobě a umístění. Byly vytipovány lokality pro obyvatele sídliště pod Klucaninou a sídliště pod Květnicí. Plánujeme další setkání v průběhu měsíce února 2021, kde budou poskytnuty podrobnější informace. Sledujte, prosím, web města.

Jak v Tišnově bezbariérově z perónu či na perón?
Koncem srpna se vedení města „doslechlo“, že má na železniční stanici Tišnov dojít ke zrušení funkce „perónového“ výpravčího. Tato na první pohled nenápadná organizační změna, k níž navíc mělo dojít v řádu několika málo dnů, by však vyvolala nemalé obtíže osobám se ztíženým pohybem – tedy především zdravotně postiženým, seniorům, maminkám s kočárky, cyklistům apod. Proto místostarosta Karel Souček proti této změně ihned písemně protestoval u oblastního ředitelství Správy železnic. Jednání svolaného do Tišnova se pak za vedení osobně účastnil radní Aleš Navrátil, jenž o možných negativních dopadech následně jednal s místními výpravčími a také některými zdravotně postiženými osobami. Vzhledem k neuspokojivé reakci následoval dopis starosty Jiřího Dospíšila přímo generálnímu řediteli Správy železnic. V polovině září pak proběhla na tišnovské radnici schůzka s oblastním ředitelem Správy železnic Brno. Z jednání vyplynulo, že bude i nadále zajištěn převod osob se sníženou schopností pohybu. Bude tedy stále možné pod dohledem proškolené osoby použít bezbariérový přechod z či na nástupiště č. 2 a č. 3. Mohou jej využívat osoby, které ze zdravotních či technických důvodů nezvládnou cestu po schodech. Po příchodu k brance, popřípadě při cestě z nástupiště je zapotřebí dle pokynů informačních tabulí zavolat na uvedené telefonní číslo a přidělená osoba Vás bezpečně převede v řádech minut. Vedení města v této souvislosti oceňuje, že se Správě železnic podařilo nalézt řešení, které by podle něj nemělo mít negativní vliv na bezpečnost cestujících. Nezbývá než doufat, že bude fungovat stejně dobře jako v minulosti za vydatného přispění místních výpravčích.

Prodej městského bytu 3+1
Město Tišnov nabízí k prodeji byt o velikosti 3+1 do osobního vlastnictví, nacházející se v klidné zóně pod horou Květnice, jedná se o byt č. 5 na ulici Králova 1677 v Tišnově. Prodej bytu proběhne obálkovou metodou, byt bude prodán nejvyšší nabídce, minimální nabídková cena musí činit částku
3 500 000 Kč. Více informací a podmínky prodeje na http://www.tisnov.cz/uredni-deska – Záměr prodeje bytu č. 5 na ulici Králova 1677 v Tišnově, vyhlášený dne 22. 10. 2020, v aktualitách na webu města Tišnova nebo na e-mailu katerina.smetanova@tisnov.cz. Předání bytu se uskuteční po podepsání kupní smlouvy, uhrazení kupní ceny a nákladů spojených s prodejem, zápisu do katastru nemovitostí.

Jiří Dvořák, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Další článek:
Předchozí článek: