Listopadové kalendárium Tišnovska

Listopadové kalendárium Tišnovska

6. LISTOPADU – PŘED 65 LETY
V neděli 6. listopadu 1955 byl u školy na Smíškově ulici odhalen pomník Klementa Gottwalda. Jeho autorem byl sochař Viktor Dobrovolný, slavnostního aktu se zúčastnil poslanec Národního shromáždění a pozdější ministr Josef Krosnář. Po změně režimu byla socha odstraněna a na uvolněné místo byla v září 1998 instalována busta Jana Ámose Komenského, ani ta už se ale v současnosti na původním místě nenachází.

15. LISTOPADU – PŘED 70 LETY
Ve středu 15. listopadu 1950 bylo na valné hromadě v zasedací síni radnice založeno Jednotné zemědělské družstvo (JZD) Tišnov. Prvním předsedou byl zvolen rolník Jan Vrzal (který ovšem poměrně brzy z družstva vystoupil), ustaveno bylo osmičlenné představenstvo a šestičlenná dozorčí rada. S nově vzniklým JZD splynula i Družstevní prádelna a Lukařské zvelebovací družstvo.

15. LISTOPADU – PŘED 15 LETY
V úterý 15. listopadu 2005 zemřel v Praze MUDr. Charlie Ponížil. Narodil se 28. února 1922 v Tišnově jako Karel Pollak, po rozvodu a opětovném sňatku své matky přijal příjmení nového nevlastního otce. Jako příslušník židovské rodiny byl v září 1943 deportován do Terezína a v listopadu 1944 se ocitl v koncentračním táboře Sachsenhausen. V dubnu 1945 se útěkem do lesa zachránil před bombardováním továrny, v níž jako vězeň pracoval, z pochodu smrti k Mecklenburgu jej následně osvobodila sovětská armáda. Po válce jej pro nevhodný původ vyloučili z lékařské fakulty. Už roku 1963
se pokusil o emigraci do Austrálie a Izraele, nakonec utekl až v roce 1966 přes Kanadu do USA, kde dokončil vysokou školu a pracoval jako  rentgenolog.

18. LISTOPADU – PŘED 130 LETY
V úterý 18. listopadu 1890 se v uherské Hagymádfalvě narodil Egon Maxmilián Fleischer. V Tišnově působil dlouhá léta jako veterinář, jeho zálibou byli zejména koně, jimž se věnoval i ve veřejném spolkovém životě. Byl starostou Selské jízdy, jejíž obnova již nebyla po 2. světové válce povolena. Zemřel 10. března 1954.

22. LISTOPADU – PŘED 35 LETY
V pátek 22. listopadu 1985 zemřel v Tišnově Anton Matušek, major letectva v záloze, osobnost z dob 2. světové války. Narodil se 10. května 1919 v Dolném Hríčově na Slovensku jako Matúšek. Byl pilotem Slovenských vzdušných zbraní, takže do války vstoupil v rámci Slovenského štátu ještě na německé straně, zúčastnil se přepadení Polska a později bojoval na východní frontě. 9. září 1943 přeletěl na sovětskou stranu a stal se příslušníkem
1. čs. letecké smíšené divize. Od září 1944 působil v centru bojů Slovenského národního povstání a po nuceném nouzovém přistání strávil zimu v horách s partyzány. Létal na strojích Avia, Messerschmitt a Lavočkin. Je majitelem válečných vyznamenání obou bojujících stran, takže získal např. německý Železný kříž nebo Pamätný odznak Za ťaženie proti ZSSR, ale také Československý válečný kříž 1939 či medaili Za vítězství nad Německem ve Velké vlastenecké válce. V prosinci 1948 byl propuštěn z armády a strávil od dubna 1949 rok ve vězení pro podezření, že sloužil v britském letectvu. Rehabilitován byl roku 1960.

23. LISTOPADU – PŘED 215 LETY
V sobotu 23. listopadu 1805, tedy necelých 10 dnů před bitvou u Slavkova, vstoupila do Tišnova francouzská napoleonská vojska. Historik Jan Hájek
o tom napsal: „Za zvuků trub a bubnů vtáhli do města v 8 hodin večer… Kupodivu nebylo rabování, vypalování. Stačil jim proviant, pro koně oves a seno a 800 rýnských na žold. … Již 17. prosince byl v Tišnově celý regiment francouzských dragounů zas. Tentokrát byli náročnější, ale přesto bez jediného incidentu. Zplozenci revoluce chovali se slušně až do odjezdu 28. t. m.“

27. LISTOPADU – PŘED 70 LETY
V pondělí 27. listopadu 1950 byl tišnovský textilní provoz začleněn do národního podniku Modeta Jihlava. Továrna byla postavena brzy po druhé světové válce jako soukromý podnik, který posléze přešel pod národní správu a v době znárodnění se nazýval Bruna. Výroba začínala se 17 pletařkami. V dubnu 1991 se z podniku stala společnost s ručením omezeným Titex, v červnu 2010 byla firma zrušena a počátkem roku 2012 vymazána z obchodního rejstříku.

30. LISTOPADU – PŘED 25 LETY
Ve čtvrtek 30. listopadu 1995 byla tehdejším zastupitelstvem schválena postupná realizace prodeje městských bytů. Akce byla naplánována v několika vlnách, v první fázi prozatím nebyly prodávány byty v centru města a objekty s nebytovými prostorami využívanými k podnikání. Úvodní etapa se týkala celkem 16 domů s 93 bytovými jednotkami, nejvíce jich bylo na ulici Jiráskově.

Václav Seyfert

Další článek:
Předchozí článek: