Pomáháme! Bez vás by to ale nešlo

Pomáháme! Bez vás by to ale nešlo

Vážíme si veškeré podpory, které se nám od vás dostává. Vážíme si vašich finančních příspěvků na sbírky a projekty, hmotných darů, ale i toho, že navštěvujete naše akce a vyjadřujete nám podporu.

Den Charity měl dobročinný přesah
Během zářijového Dne Charity na rukodělných stáncích vznikaly opravdu krásné dárky, které jste si odnášeli pro své blízké, ale také jste nám jich 47 nechali pro klienty našich služeb. V následujících dnech naše pečovatelky předaly výrobky lidem, o které v rámci služby pečujeme. Radost i velice milé srdečné vzkazy a projevy díků jsou důkazem toho, že se nám společně podařilo naplnit myšlenku charitního dne. Byli bychom rádi, kdyby se Den Charity v tomto formátu mohl opakovat a stal se tak dnem, kdy myslíme na druhé.

Koláč pro hospic pomůže Charitě v péči o umírající
Všechny pokladničky s příspěvky na domácí hospicovou péči jsou úředně rozpečetěny a výsledná částka 76 300 Kč je krásným příspěvkem na činnost Domácího hospice Porta Vitae. I v současné epidemiologicky složité situaci jste nás podpořili, přicházeli jste během celého dne k našim stánkům v Tišnově a Kuřimi, účastnili se sbírky ve vašich firmách nebo přispívali našim dobrovolníkům v ulicích obou měst. Domácí hospic za dva roky své existence provedl již desítky rodin složitým údobím péče o nevyléčitelně nemocné a jejich umírající členy. Poděkovat tak chceme všem firmám, pracovním kolektivům i jednotlivcům, kteří se sbírky účastnili a vyjádřili tak slovy i příspěvky díky a podporu kolektivu Domácího hospice. Zvláštní poděkování patří žákům Střední a Základní školy Tišnov, která s námi na sbírce již mnoho let spolupracuje a jejíž žáky můžete potkávat jako naše dobrovolníky s košíky plnými koláčů. Velkou pomocí nám byli také dobrovolníci z Kuřimi, kteří nám obětavě pomáhají s tříkrálovou sbírkou a letos se s námi zapojili i do Koláče. Děkujeme všem našim dalším skvělým dobrovolníkům a Petře Burianové, která s námi trávila odpoledne přímo na stánku v Tišnově a dvěma z vás upeče za odměnu speciální koláč.

Dobrovolníci jsou naše zlato
Zvláštní místo mezi způsoby podpory mají dobrovolníci. Dobrovolnictví je samotnou podstatou Charity, je zhmotněním potřeby pomáhat, věnovat svůj čas či um ve prospěch druhého. Velmi dobře působí dobrovolníci v Chráněném bydlení Skryje, kde se věnují našim klientům např. v rámci canisterapie nebo tráví s klienty jejich volný čas. Před pár týdny byl dokonce v rámci dobrovolnické pomoci jeden z našich klientů na vysněném víkendovém pobytu u koní. Dobrovolníci jsou také neocenitelnou pomocí na charitních akcích. Měsíc září a začátek října jich přinesly hned několik a realizaci Dne Charity nebo jakékoliv sbírky bez pomoci dobrovolníků bychom zvládali jen stěží. Poměrně v krátkém čase se nám také podařilo sehnat dobrovolníky na rozhovory s osamělým člověkem a v jarní kovidové době na nákup potravin či dovoz potřebných léků. Osvědčilo se také firemní dobrovolnictví, kdy zaměstnanci firem věnují svůj pracovní den pomoci Charitě. Jsme rádi, že lidí s dobrým srdcem i společensky zodpovědných firem přibývá a možnosti v naší organizaci jsou stále otevřené. I vy můžete společně s námi pomáhat. Věnovat se seniorům, připravit program dětem z Klubu Čas, doučovat nebo učit jiným dovednostem, účastnit se s námi akcí nebo se nám věnovat v rámci tzv. expertního dobrovolnictví – tzn.  pomáhat tím, co umíte, dát vaše povolání do služeb Charity – ať už jste řemeslník, grafik, fotograf či IT specialista.

Marta Rémanová

Další článek:
Předchozí článek: