Kariérové poradenství v projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Tišnovsku

Kariérové poradenství v projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Tišnovsku

V rámci projektu MAP II se pravidelně schází pracovní skupina Kariéroví poradci. Naše setkání se konají ve firemním prostředí některého z regionálně významných zaměstnavatelů. Takto jsme společně navštívili firmy Siemens Drásov, GDP Koral Tišnov a IN EKO Team Tišnov. Další setkání je naplánováno v závodu Vitar Železné. Součástí takové pracovní návštěvy je vždy setkání se zástupcem firmy, prezentace o firmě a prohlídka výroby. Diskutujeme společně nad možnostmi, jak propojit firemní prostředí (reálné prostředí práce) se školním světem, a hledáme možnosti spolupráce.

S tímto cílem a za finanční podpory města Tišnova vznikne do konce tohoto roku Metodika pro spolupráci firem se školami a aktuální seznam firem z našeho regionu, které jsou různými formami připravené spolupracovat se školami. Materiály budou k dispozici jak firmám, tak školám. S následnou přípravou společné akce pak může poradit sdílená kariérová poradkyně v rámci projektu MAP II (ta pomáhá školám plánovat a realizovat aktivity kariérového rozvoje žáků) nebo zástupce firemního prostředí a člen pracovní skupiny Vít Heinz (autor Metodiky). Bohužel již dlouho připravovaný Veletrh zaměstnavatelů, který se měl konat začátkem listopadu, musíme s ohledem na aktuální společenskou situaci odsunout na jaro 2021. Věříme, že příští podzim také zopakujeme úspěšný Veletrh středních škol, případně obě akce spojíme. A jak konkrétně může vypadat spolupráce firmy a základní školy?

Příklad dobré praxe ze ZŠ Deblín
Abychom žáky naší školy mohli pustit do velkého světa, ve kterém se neztratí, je naším cílem nabídnout jim co nejvíce příležitostí se s ním potkávat, porozumět mu, co si žádá, a na základě těchto zkušeností pak upevňovat a dál si rozšiřovat podnikavé kompetence.

Jedním takovým setkáním s trhem práce byla spolupráce s firmou Kampos, s. r. o., v Kuřimi a panem Vítem Heinzem personálním manažerem a nadšeným šiřitelem zkušeností s praxí do škol. Nešlo pouze o exkurzi a seznámení se s výrobou ve firmě. Cílem bylo dozvědět se, jak taková firma funguje, které pozice jsou zde zastoupeny a jaká je jejich zodpovědnost. Žáci ve skupinkách vedli rozhovor s šesti osobami různých profesí. Na základě získaných informací následně každá skupina zpracovala inzerát s jasně definovanými požadavky na znalosti a dovednosti, které musí taková pozice mít.

Druhý den pak ve škole proběhla 4hodinová projektová výuka s panem Heinzem. Prostřednictvím business hry si žáci vyzkoušeli, jak fungovat v určité pracovní pozici a společně vzkřísit firmu Buráky spol. s. r. o. Na konci pak museli předstoupit před bankéře a obhájit svůj požadavek na získání úvěru,  aby firma mohla dál existovat a prosperovat.

Několik postřehů od žáků samotných: „Zjistili jsme, jak umíme spolupracovat s lidmi a že různé posty jsou náročnější, než jsme mysleli.“„Pomohl nám řešit problémy hned a nenechávat to na později.“„Zjistili jsme, jak jsou jednotlivé pozice ve firmě hodně důležité a že bez žádné z těchto pozic firma nedokáže pracovat.“

Petra Šnepfenbergová, Hana Šolcová

Další článek:
Předchozí článek: