Fotografická ozvěna

Fotografická ozvěna

V letošním roce je to již 16 let od digitálního restartu tišnovského fotoklubu.

I když toto druhé nadechnutí poněkud brzdí roušky, je na tom fotografování v porovnání s jinými zálibami ještě poměrně dobře. Námětů pro záběry je stále dost, sdílení snímků je možné prostřednictvím IT technologií, fotografické soutěže probíhají. Jen výstavní, expediční a schůzovní činnost je limitována hygienickými opatřeními. Právě neblahá současná situace přispěla i k ukončení existence galerie Diana, ve které dostával Klub přátel  fotografie Tišnov dlouholetý komfortní výstavní prostor. Plánované klubové březnové výstavě už se tak nedostalo jejího naplnění.

Náhradním řešením pro fotoklub se tak do budoucna nabízí intenzívnější spolupráce s provozovatelem Galerie na schodech na Bezručově ulici. Zde po říjnové fotovýstavě studentů gymnázia bude mít tišnovská veřejnost možnost zhlédnout od 15. listopadu snímky úspěšného člena fotoklubu R. F. Auera. Členská základna fotoklubu je dynamickým organismem. Jednotliví členové spoluvytváří kolektivní mozaiku s řadou odlišností, ale se společným zájmem. Rozdíly jsou ve věku, technice, námětové specializaci, odbornosti i zájmovém úsilí. Od letošního roku se hlavním představitelem klubu stal M. Sítora, který na tomto postu vystřídal po desetiletí působící osobnosti J. Bučka a M. Ferova.

Z aktuální činnosti je třeba zmínit úspěšné absolvování 49. ročníku Ratibořického mapového okruhu. Zde se tišnovským fotografům opětovně podařilo dosáhnout svého dosud nejlepšího celkového umístění. Konečné 2. místo za Fotoklubem KMF Brno bylo navíc podtrženo Cenou Ant.  Kratochvila pro L. Adamce za snímek U fotografa. Nejlepšího ocenění ze soutěžní klubové kolekce se dostalo snímku R. F. Auera: Vodní amfiteátr. Jednotliví členové klubu prezentují průběžně svoji činnost v autorských výstavách v blízkém okolí i vzdálenějších regionech (Železné, Lomnice, Žernůvka, Drásov, Kuřim, Střelice, Brtnice). Fotografický archiv členů fotoklubu slouží často pro propagační potřeby TIC města a v letošním roce též pro kalendář 2021 sestavený spolkem Art Periscope. Fotoklub má své podporovatele (iDigi, město Tišnov, Servis počítačů PC, Podhorácká restaurace).

Jejich přízeň a spolupráce s nimi umožňují spolku kvalitní prezentace svojí činnosti. Pokud epidemiologická situace bude jen trochu příznivá, budou tišnovští fotografové moci svými snímky opětovně doplnit tradiční věhlasnou výstavu betlémů v měsíci prosinci v Předklášteří. Stejně tak nezbývá než doufat, že tradiční podzimní setkání fotografů na Vysočině nedostane smutnou nálepku „ZRUŠENO“.

Miloš Buček

Další článek:
Předchozí článek: