Evropský týden mobility

Evropský týden mobility

Probouzím se v roce 1985.
„Vstávej a nasnídej se!“ Slyším bouchnutí dveří. Máma odchází do práce a já musím vstávat do školy. Za chvilku bude zvonit Lenka, chodíme do školy společně. Na rohu ulice Na Rybníčku už na nás čeká Monika. Je pondělí, máme si toho tolik co říct… Kolem nás jde skupina kluků, vůbec si nás nevšímají. Petr vypráví cosi zajímavého. Všichni míříme do školy. Ulice je plná dětí s aktovkami. Mladších, starších. Po ulici jdou také rodiče, kteří vedou malé děti do mateřské školy.

Probouzím se v roce 2020.
„Vstávej! Jdu do garáže, za 20 minut odjíždíme, tak spěchej!“ Slyším bouchnutí dveří, pípnutí dálkového ovládání. Dveře od garáže se samy otvírají. Musím si pospíšit. Když mně to dlouho trvá, táta se zlobí, že nestíhá. Veze mě do školy. Auto tiše šumí a z vyhřívaného sedadla se mi nechce. U školy není opět kde zastavit. Po chvíli čekání v řadě aut zajíždíme přímo před školu. Z okolních aut vystupují děti a všichni míří ke vstupním dveřím školy. „Zase přijedu pozdě,“ vzdychá táta. „A ještě mě čeká zdržení v koloně přes Kuřim.“ Loučíme se a já vstupuji do budovy školy.

Tolik se změnilo. Rozdíl 35 let. Jiné století, jiná doba. Bylo by krásné zpomalit, mít více času. Na sebe, na rodiče, na kamarády…

Kampaň „Pěšky do školy“ má jasný cíl. Zvýšit přirozený aktivní pohyb dětí, rozvíjet komunikaci rodičů s dětmi, všímat si okolí a hlavně snížit dopravní zátěž u škol. To, co zní jednoduše, je v praxi nelehký úkol. Auto je v dnešní době pohodlný prostředek pro rychlé přemístění. Pro děti bezpečné, pro rodiče rychlé. Pojďme se, prosím, společně snažit vyměnit někdy auto za kolo, za koloběžku, vyrazit do školy pěšky, povídat si, pozorovat okolí, šetřit životní prostředí a učit své děti bezpečnosti v dopravě.

Přesně o to jsme se v rámci týdne mobility snažili i my ve škole. Ve dnech 16. a 17. 9. na hřišti a dopravním hřišti u naší školy probíhaly lekce dopravní výchovy ve spolupráci s Městskou policií Tišnov a BESIP. Žáci si vyzkoušeli jízdu zručnosti na kolech, zopakovali dopravní značky, křižovatky a výbavu kola. Děti z prvních tříd besedovaly s příslušníky městské policie. Všichni žáci 1. stupně si také během procházek po okolí připomněli bezpečnost silničního provozu a současně se zamysleli nad důsledky automobilové dopravy na čistotu přírody. Výstupem z akce byly výkresy a výrobky s dopravní tematikou, úvahy, grafy – druhy dopravy našich dětí do školy nebo počty projíždějících aut před školou. V pondělí 21. 9. prošli zástupci žákovské
samosprávy se starostou města, panem Jiřím Dospíšilem daný úsek cesty ke škole. Využili tak příležitosti probrat palčivá témata tišnovské dopravy a poskytli také pár námětů na zlepšení bezpečnosti pro chodce a cyklisty.

Blanka Jebáčková, Monika Krištofová

Další článek:
Předchozí článek: