Smutní zahrádkáři se rozloučili se svým předsedou

Smutní zahrádkáři se rozloučili se svým předsedou

Velká ztráta postihla tišnovskou Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu dne 11. září 2020 náhlým úmrtím jejího předsedy pana Josefa Ondrouška. Smutná zpráva zasáhla členy našeho spolku jen několik dnů po výborové schůzi, na které ještě přítel Ondroušek s ostatními v dobré pohodě plánoval další činnost. Bylo těžké uvěřit, že mezi nás již nikdy nepřijde.

Pan Josef Ondroušek byl členem ZO ČZS Tišnov od roku 1995. V roce 2004 se stal členem výboru ZO, kde působil ve funkci jednatele. Svou práci ve výboru vykonával spolehlivě a velmi zodpovědně. K řešení problémů přistupoval vždy racionálně a s rozvahou. Nikdy neztrácel dobrou náladu a ochotně pomáhal svým přátelům v ZO i při řešení jejich osobních starostí. V roce 2017 si ho tišnovští zahrádkáři zvolili za předsedu své organizace.
Za svůj přínos pro zahrádkářskou organizaci byl pan Josef Ondroušek v roce 2015 vyznamenán při příležitosti svých 70. narozenin medailí „Za zásluhy o rozvoj ČZS“.

Při této příležitosti mu byla udělena také Cena města Tišnova za dlouholetou publikační činnost a aktivity v místních spolcích. Dne 17. září jsme se v chrámu sv. Václava v Tišnově s naším milým předsedou Josefem Ondrouškem naposled rozloučili. Můžeme již pouze projevit upřímnou soustrast zarmoucené rodině, vzpomínat na společně prožité chvíle a pokračovat dál v jeho práci v naší ZO.

„Příteli Pepo, děkujeme za všechno, co jsi pro naši organizaci udělal. Měli jsme Tě rádi.“

Marie Kulhánková

Další článek:
Předchozí článek: