Jsme tu pro vás už dva roky

Jsme tu pro vás už dva roky

Dva roky fungování dětské skupiny utekly stejně rychle jako voda v potůčku, a s koncem prázdnin tak skončil i náš dvouletý projekt s názvem „Dětská skupina v RC Studánka“, který byl spolufinancován z OPZ prostřednictvím MAS Brána Vysočiny a finančně podporován městem Tišnovem. Díky schválení navazujícího projektu však můžeme další dva roky pokračovat v provozu.

Dětská skupina Potůček má kapacitu 23 míst a je určená pro 2–4leté tišnovské děti. Za uplynulé 2 roky „proplulo“ Potůčkem 46 dětí, o které se staraly tři kvalifikované pečovatelky a školnice (příprava svačinek, výdej obědů a úklid). Režim a náplň dne jsou podobné jako v běžné MŠ, jsou však přizpůsobeny nižšímu věku dětí. Největší důraz je kladen na socializaci ve vrstevnické skupině s ohledem na individuální přístup k dítěti, na rozvoj sebeobsluhy dětí – při oblékání, obouvání, stolování, osobní hygieně, úklidu hraček a samostatnosti (snaha domluvit se a spolupracovat, vyjadřovat svoje potřeby, rozvíjet řeč).

Během dne se střídají výtvarné, hudební, pohybové a jiné činnosti k rozvoji rozumových a poznávacích schopností, které jsou propojeny týdenním a měsíčním výchovným plánem. Využíváme také Montessori pomůcky a jsme zapojeni do projektu Výchova ke ctnostem a dobrým vlastnostem, zaměřeným na vnímání sebe i vztahy mezi dětmi. Kromě pohodových chvil jsme však zažili i chvíle krušné, kdy nám po prvním měsíci fungování vyplavila prostory prasklá trubka topení a my jsme zajišťovali náhradní místo pro pobyt s dětmi.

Na závěr bychom chtěli touto cestou poděkovat za spolupráci městu Tišnov, Muzeu města Tišnova, SVČ Inspiro, solné jeskyni, Městské knihovně Tišnov a dalším, ale hlavně děkujeme za výbornou spolupráci rodičům.

Šárka Ondráčková

Další článek:
Předchozí článek: