Knihovna pro nejmenší

Knihovna pro nejmenší

Miminka v knihovně
Od počátku letošního roku se tišnovská knihovna zapojila do projektu Bookstart, který nese v českých podmínkách krásný název „S knížkou do života“. Cílovou skupinou projektu jsou rodiče s novorozenci a dětmi předškolního věku, a to proto, že hlavním posláním projektu je podpora čtenářské pregramotnosti a verbálních schopností u nejmenších. Nedílnou součástí je také upozornění rodičů na význam četby pro vývoj dítěte a jeho budoucí uplatnění.

Naše první setkání bylo uskutečněno – ve snaze zajistit zúčastněným komornější a příjemnější prostředí – ve dvou termínech, a to 25. srpna a 2. září. Rodiče obdrželi speciální dárkové sety, které obsahují leporelo s klasickými říkankami, pro děti, kalendář pro rodiče s praktickými radami a informacemi o tom, jak děťátko roste, co umí, i doporučenou četbu. Součástí balíčku byla i přihláška do knihovny, kterou využili téměř všichni zúčastnění, a také pozvánka na další setkání. Hostem našeho prvního „Knižního klubíku“ byla Mgr. Martina Šaclová, dětská fyzioterapeutka, která rodiče seznámila se specifiky vývoje dítěte v prvním roce života a zejména prakticky ukázala, jaké hry a činnosti děťátko rozvíjejí a podporují ve zdárném vývoji. Přednáška tak ožila pohybovými hrami spojenými s říkadly i zpíváním.

Setkání to bylo opravdu krásné, radostně „ubrebeňtěné“ a všichni byli naprosto úžasní a spokojení.

Knižní Klubík
7. 10. 2020 v 10.00, oddělení pro děti a mládež
„Knižní Klubík“ určený pro rodiče zapojené do projektu S knížkou do života, které zajímá, co číst nejmenším dětem, nebo hledají nápady na hry a říkanky či se chtějí seznámit s novými lidmi. Cílem této aktivity je podpora verbálních schopností a imaginace nejmenších dětí a probuzení jejich zájmu o knihy a čtení. Zároveň chceme, aby rodiče pochopili význam čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost.

I když děti zpočátku nemluví, velmi citlivě vnímají vše, co se kolem nich děje. Již od narození preferují zvuk lidského hlasu před jakýmkoliv jiným sluchovým podnětem. Pro vývoj vnímání a porozumění řečovým podnětům je vhodná stimulace dítěte vyprávěním a předčítáním. Jednou z nejdůležitějších věcí, jež můžeme pro své děti udělat, je věnovat jim od nejútlejšího věku svůj čas a strávit jej společně nad knihou. A právě proto i Vám tišnovská knihovna přináší projekt „S knížkou do života“ a nabízí svou pomoc.

Edita Hečová

Další článek:
Předchozí článek: