Pavel Hayek

Pavel Hayek

Milovníkům stromů, listů a kořenů! Malíř a grafik Pavel Hayek z Brna se vyznává z obdivu k přírodním tvarům, krajinomalbě nizozemských starých mistrů, hudbě Ferenze Liszta, jazzu, mechanickým partiturám i experimentům se strukturou, řádem a nahodilostí. Jak se vše skloubí v osobitý výtvarný styl, se dozvíte na výstavě obrazů Pavel Hayek (3. října – 29. listopadu 2020). Srdečně Vás zveme na vernisáž 3. 10. 2020 od 16.00 hod. Součástí vernisáže bude dětská výtvarná dílna na téma výstavy s lektorkou GJJ Lucií Zamazalovou.

Pavel Hayek (nar. 1959, Brno) se celoživotně inspiruje strukturami tvarů přírodnin. Výstava představí Hayekovu uměleckou tvorbu z období let 2000 až 2020, stěžejním bodem konceptu je vazba na téma krajiny. Obrazy rozvětvených korun stromů, průhledy stromy či parafráze na krajinomalby známých krajinářů akcentují jedinečnost Hayekova organického pojetí struktur. Skrze výraznou estetiku tvarů a detailností zpracování jednotlivého listoví Hayek odkazuje k dílům starých mistrů krajinomalby, zejména nizozemského malíře 17. století Meiderta Hobbemy či romantického krajináře C. D. Friedricha.
Hayekova převážně černobílá, vzácně žlutobílá či šedobílá plátna vychází z kontinuálního grafického a fotografického přemýšlení autora. Jsou prosycena Hayekovým zájmem o techniku otisku a fotogram, o proces sám a možnost experimentu, ať již v tvorbě typických diptychů v pozitivu i negativu, tak důrazem na redukci formy. Jeho tvorba je ovlivněna díly düsseldorfské skupiny Zero, především G. Ueckera a charakteristická je spřízněnost s českými umělci Zdeňkem Sýkorou, Janem Kubíčkem a principy konkretismu.
Z posledních výstav uveďme německou Galerii Hoffmann v Ossenheimu (2020), Galerii města Blanska (Mini – retrospektiva, 2019), Moravské zemské muzeum v Brně (Mechanické partitury, 2016 a Lisztovské transkripce, 2017), Galerii Kvalitář (Praha, 2016), Richard Adam Gallery v Brně (Česká malba generace 90. let, 2015), Galerii Závodný v Mikulově (Pavel Hayek a Esther Stocker, 2015).

Radka Kaclerová

Další článek:
Předchozí článek: