Za Josefem Ondrouškem

Za Josefem Ondrouškem

Těsně před odevzdáním tohoto čísla do tisku zastihla náš redakční kolektiv smutná zpráva, že v pátek 11. září 2020 zemřel pan Josef Ondroušek, dlouholetý redaktor a po listopadu 1989 i šéfredaktor Tišnovských novin. V týmu připravujícím měsíčník tehdy nazývaný Naše Tišnovsko pracoval již od prvního ročníku 1970, letos v březnu jsme si s ním a Miroslavem Pavlíkem na toto téma dlouze povídali a rozhovor pak zveřejnili v čísle 4.

Když jsem nedávno připravoval materiál o příjezdu arcivévody Salvátora v roce 1885 do Tišnova, pomáhal mi ještě Josef Ondroušek se zprostředkováním kontaktů na železniční historiky, naposledy jsem se s ním zdravil na tišnovském náměstí v den, kdy jsem měl schůzku s MUDr. Ziegelbauerem právě pro toto vydání TN.

Do poslední chvíle rovněž spolupracoval s Klubem přátel výtvarného umění na organizaci výstav v Železném. Více než 30 let pracoval v oblasti bezpečnosti práce u vodovodů a kanalizací, byl zde dokonce vyznamenán titulem Osobnost SOVAK. V Tišnově působil v Radioklubu, v Sokole, ve výboru zdejších včelařů a naposledy vedl základní organizaci Českého zahrádkářského svazu. V roce 2015 se stal u příležitosti 70. narozenin laureátem Ceny města Tišnova.

Čest jeho památce!

Václav Seyfert

Další článek:
Předchozí článek: