Lažánky

Lažánky

Obec Lažánky leží v Křižanovské vrchovině 16 km jižně od Tišnova. Obklopena prstencem lesů ve směru od Brna je první obcí na platu Českomoravské vrchoviny. Západ a jih obce tvoří údolí Bílého potoka, na severu pak Maršovského potoka s pralesem Slunná a na východě údolí řeky Svratky. SZ směr nabízí pohled na vlnící se krajinu Vysočiny. Obec spravuje dvě katastrální území: Lažánky a Holasice. V současné době zde žije 730 obyvatel v 229 obytných domech v Lažánkách a v 19 obytných domech v Holasicích. V údolích okolo Lažánek se nachází téměř 100 chatových objektů.

Z historie
V písemných pramenech se obec vzpomíná již v roce 1236, což potvrzují i archeologické nálezy keramiky. Ve středověku patřila panství deblínskému
a od r. 1470 byla prodána městu Brnu. Již od středověku se v okolí těžil vápenec a obec si tak vysloužila přízvisko „Vápenné Lažánky“, pod kterým byla známa na celé JZ Moravě. První zmínky o pálení vápna jsou z roku 1711. Vápenná pec je symbolicky zobrazena i ve znaku obce. Ještě starší tradici těžby mají rudy stříbra, železa a manganu. Dolování je zmiňované poprvé roku 1236, hutě pak i v době třicetileté války, vrchol produkce měly až v 19. století. Po vyčerpání ložisek těžba skončila v roce 1898 a počátkem 20. století byly doly zavezeny.

Centrum obce vymezují objekty školy (z roku 1786) a Lažánecké hospody, patřící rodině Oratorů již od 17. století. Návsi dominuje původně gotický farní kostel Nejsvětější Trojice ze 14. století s tváří barokní přestavby. Rybníček na jižní straně návsi je od pol. 70. let přestavěn na požární nádrž. V okolí obce narazíme na řadu drobných sakrálních staveb i památníky I. a II. světové války.

Moderní tvář
Především v posledních letech dostala obec nový moderní vzhled; většina rodinných domů je po rekonstrukci, v obci jsou vybudovány dva parky a spolu s další udržovanou zelení tak celá vesnice působí velmi pěkným dojmem. Obec je plynofikována, má nový vodovod, kanalizaci a ČOV, s výjimkou návsi, kde čekáme na kabelizaci rozvodů VN, nové komunikace a chodníky. V nočních hodinách osvětluje ulice nové úsporné LED  veřejné osvětlení. K vybavenosti patří nákupní středisko, základní škola, mateřská škola, obecní tělocvična s hřištěm a areál fotbalového hřiště s novým zavlažovaným trávníkem. Lažánecký hřbitov z roku 1899 je proslulý svojí malebností a pečlivě udržovanou zelení.

Bohatý spolkový život
Největším bohatstvím obce jsou obětaví a pracovití lidé, díky kterým žije pestrým společenským, kulturním a sportovním životem. V obci se koná spousta akcí pořádaných Tělovýchovnou jednotou Lažánky a místními spolky – Krojovanou chasou Lažánky, Dobrovolným sborem hasičů Lažánky, Mysliveckou společností Lažánky, Svazem důchodců Lažánky a dalšími… Během roku nechybí pravidelné společenské plesy – sportovní, hasičský
a myslivecký. Tradičně se dodržují ostatky včetně průvodu masek po vesnici i s večerní ostatkovou zábavou s pochováváním basy a následující den dětským karnevalem. Vyhlášené jsou „Babské“ krojované hody s dlouholetou tradicí. Na tuto velmi pěknou veselici navazují i klasické krojované hody pořádané Krojovanou chasou, kde už si nikdo nepamatuje, kdy vlastně tato tradice vznikla.

Ve sportu aktivně působí oddíly TJ kopané, sportu pro všechny, stolního tenisu a mažoretek. Lažánecké mažoretky vystupují na společenských plesech
i ostatních kulturních a sportovních akcích po celém Jihomoravském kraji. Oddíl TJ Sport pořádá sportovní akademii s vystoupením a výsledky celoročního cvičení i ostatních složek. Pro děti připravuje „Putování za velikonočním zajíčkem“, „Bramboriádu a drakiádu“, „Putování za čerty a Mikulášem“ a tradiční „Dětský sportovní den“. Stolní tenisté stojí za Velikonočním a Vánočním turnajem ve stolním tenisu. Fotbalisté pořádají
„Memoriál Ladislava Pokorného“ v kopané. Myslivecká společnost pak „Pálení čarodějnic“ či „Posezení s cimbálovou muzikou“. Hasiči vedle významné pomoci obci pořádají „Hasičský dětský den“ a exkurze dětí ZŠ a MŠ do hasičské zbrojnice. Svaz důchodců vozí své členy na zájezdy a pořádá „Posezení při příležitosti MDŽ“, „Konce prázdnin“, „Soutěž v hodu válečkem“ i „Posezení k zakončení roku“. Bohatý kulturní program v obci doplňují nedělní koncerty pořádané v Restauraci u Oratorů.

Pohled do budoucna obce
Obec chce nadále vstřícně pomáhat všem, kteří mají zájem podílet se na jejím kulturním a sportovním životě a současně zlepšovat podmínky pro život obyvatel. Realizujeme rekonstrukci celé budovy ZŠ, máme připravené projekty na rekonstrukci návsi, přestavbu obecní tělocvičny, opravu komunikace do Holasic, připravujeme další území pro výstavbu nových rodinných domů.

Obec Lažánky je krásná malebná vesnice zasazená do nádherné přírody, s bohatou historií a kulturním a sportovním životem. Stojí za návštěvu, stejně tak přírodní park Bílý potok, údolí Svratky nebo údolí Maršovského potoka s pralesem Slunná. Jste srdečně zváni.

Lubomír Katolický, starosta obce

Další článek:
Předchozí článek: