Z hlíny na stůl

Z hlíny na stůl

Zemědělka slaví šedesátiny v muzeu

„Nedědíme Zemi po našich předcích,
nýbrž si ji půjčujeme od našich dětí.“
Antoine de Saint-Exupéry

Střední škola a základní škola Tišnov, příspěvková organizace, si v roce 2020 připomíná 60. výročí založení Zemědělského odborného učiliště v Tišnově v roce 1960, předchůdce dnešní podoby školy. Zemědělské školství v Tišnově má však své kořeny již v 19. století.

Z historie školy
První Zimní hospodářskou školu založil Okresní hospodářsko-lesnický spolek v roce 1894 v prostorách zapůjčených městem. Výstavba nové zemědělské školy byla zahájena o dva roky později na pozemku na Hrádku. Škola byla nejprve soukromou, později Odbornou školou hospodářskou. Kromě výuky chlapců pořádala letní tříměsíční hospodyňské kurzy a kurzy konzervace ovoce, zeleniny, masa pro venkovské ženy a dívky. První už v roce 1898. Od roku 1943 bylo ve škole zřízeno i dívčí oddělení. V 60. letech 20. století bylo vyučováno ve třech typech studia – Zemědělská mistrovská škola, Zemědělská účetní škola a Zemědělská technická škola obor ekonomika zemědělství. Když v roce 1976/77 vyřadila poslední absolventy, po 83 letech zanikla.

Na její tradici navazovalo už od roku 1960 Zemědělské odborné učiliště, které mělo budovu na tišnovském náměstí. Prvním dvouletým učebním oborem byl zemědělec–mechanizátor s nástavbou pěstitel–mechanizátor určený pro chlapce i děvčata. Dívky měly zařazeny i předmět rodina a domácnost a chlapci měli dílenské vyučování. Po roce 1970 byl vybudován dílenský areál s montážní halou, strojní dílnou, kovárnou, obráběcí dílnou, garážemi. V roce 1980 čekalo učiliště vybudování nástavby pro zvýšení ubytovací kapacity a rozšíření počtu tříd a zaveden tříletý učební obor traktorista–mechanizátor. Od založení učiliště fungovalo jako pracoviště pro odborný výcvik zemědělské družstvo v Drásově.

V roce 1980 se škola přetvářela na Střední odborné učiliště s novými učebními a studijními obory strojník se zaměřením pro zemědělskou výrobu, zemědělská výroba, dělník technických služeb, zemědělec hospodyňka, mechanik opravář apod. Úspěšní studenti mohli pokračovat  nástavbové studium obor podnikání. Ve školním roce 2011/2012 byl poprvé v historii školy otevřen čtyřletý studijní obor mechanizace a služby, v následujícím roce pak tříletý učební obor ošetřovatel, který je zaměřen na sociální služby a zdravotnictví.

Od 1. 7. 2012 škola nese název Střední škola a základní škola Tišnov. Součástí se stala i základní škola, která sdružuje dva typy škol – základní školu a základní školu speciální.

Oslava v muzeu
Vernisáž 27. června ve 14.00 otevřela v budově Muzea města Tišnova v Müllerově domě výstavu „Z hlíny na stůl aneb zemědělka slaví šedesátiny“. Nosnými tématy výstavy je vedle připomenutí šedesátileté historie školy (vystavené učebnice, manuály, 3D časová osa, lavice) formy a význam zemědělství na Tišnovsku – mechanizace, živočišná a rostlinná výroba. V prvním poschodí muzea tak potkáte vedle historické třídy místnost rostlinné výroby z expozice Výzkumného ústavu pícninářského, čmelín, včelín, hmyzí hotel nebo ovocnářský koutek. Přízemí je vyhrazeno živočišné výrobě s modelem farmy, historickými zemědělskými artefakty a koutkem kovářství a podkovářství. V někdejší kavárně je připravena herna pro děti. Celým muzeem vede naučná stezka s několika panely – Zemědělství, Půda, Ekologické zemědělství, Rostlinná a Živočišná výroba.
Celek výstavy připravili zaměstnanci a žáci Střední školy a základní školy Tišnov, MěKS Tišnov, Výzkumný ústav pícninářský Troubsko a Zemědělský svaz ČR v rámci projektu „Zemědělství žije!“ Exponáty zapůjčili obyvatelé z okolí Tišnova a spolupracující školy. Výstavu připomínající návštěvníkům
práci školy a absolventům roky strávené na této instituci, která patří k historii vzdělávání v Tišnově stejně neodmyslitelně jako jiné školy, můžete zhlédnout do 13. září 2020.

www.skolatisnov.cz
www.mekstisnov.cz/muzeum 

Za poskytnutí zdrojů a informací k článku děkujeme paní Mgr. Jitce Alexové.

Vladimír Vecheta

Další článek:
Předchozí článek: