Vítězné Tišnovské noviny

Vítězné Tišnovské noviny

Vážení čtenáři, chceme se s vámi podělit o radostnou zprávu, která se dotýká nás všech. V loňském roce jsme vnesli do našich novin mnoho změn, kterými jsme chtěli zvýšit jejich kvalitu, a to jak obsahovou, tak vizuální. Zajímala nás zpětná vazba čtenářů, která se k nám dostala skrze anketu a jež nás mile překvapila a je pro nás inspirující. Stojíme také o zpětnou vazbu, která má vysokou úroveň objektivity, a proto jsme na konci ledna přihlásili Tišnovské noviny do celostátní soutěže Radniční listy 2020, organizované neziskovou organizací Kvalikom, která se dlouhodobě zabývá hodnocením a certifikací kvality komunikace municipality s veřejností. Do soutěže jsme zaslali tři loňská čísla TN, která byla vydána takříkajíc v „novém hávu“. Poprvé jsme se nesměle zaradovali poté, co jsme vyhráli okresní kolo. Radost se znásobila, když jsme zvítězili i v kole krajském a postoupili do celostátního finále. Těžko se dá popsat okamžik, když jsme se dozvěděli, že se TN staly šampionem v České republice v kategorii měst a obcí od 2 do 10 tisíc obyvatel, v níž měly 68 protivníků.

Dle organizátorů stojí za naším úspěchem rozsáhlá a důkladná redakční práce. Vysoce je hodnocen rozsah a šíře záběru zpracovávaných témat, které dělají z TN jedno z nejvýraznějších periodik napříč celou soutěží a všemi kategoriemi. Porotci uvádí: „A až neuvěřitelné je, že jsou noviny v takovém rozsahu vydávány měsíčně, nikoli jako čtvrtletník. Ne všechny texty jsou redakční, do zpravodaje přispívá vždy hodně externistů, ale pro redakci to obnáší oslovování autorů, komunikace, hlídání termínů, korektury, tematické řazení a podobně. Zkrátka nad Tišnovskými novinami je vidět obrovský kus práce.“

Hodnotitelé nám poskytli i inspirující podněty ke zlepšení v oblasti kvality a velikosti použitých fotografií či grafických prvků, současně konstatují, že designu obálky není co vytknout a na grafickém zpracování obsahu hodnotí funkční a přehledný zlom, dostačující svému účelu. Za velmi propracovaný, kreativní a užitečný považují kalendář akcí, který hodnotí jako zřejmě vůbec nejlépe zpracovaný pravidelný kalendář akcí ze všech
hodnocených magazínů v soutěži.

Ocituji i závěrečné resumé poroty: „Magazín publikuje velmi široký záběr témat, která jsou skvěle zpracovaná, texty jsou čtivé, poutavé. Je za nimi vidět důkladná rešeršní práce. Magazín jako by se mírně ‚odtrhával‘ od typické struktury městského zpravodaje, publikuje do značné míry nezávisle na radnici – tedy co se obsahu týče, byť je v něm samozřejmě i prostor pro politické představitele města. On-line archiv zpravodaje je kvalitní a funkční. Zpravodaj není zneužívaný k propagaci politických představitelů. Zveřejňované fotografie je nezachycují nikterak často, nejsou zneužívány úvodníky k zabrání titulní strany. Rozmanitost obsahu je dána i tím, že se na psaní článků podílí nejen redakce, ale i školská zařízení, místní spolky a organizace, případně příspěvkové organizace atd. To ale není vždy automatické a značí to, že má periodikum dobré renomé a jsou mu ochotni věnovat čas nejen čtenáři, ale i autoři textů.“

Tohoto vítězství si ceníme a vnímáme  jej jako ohodnocení poctivé a tvrdé práce všech lidí, kteří se na tvorbě našich novin podílí. Jsme rádi, že změny,
ke kterým jsme přistoupili, nesou dobré ovoce. Jsme hrdí na to, že jsme společně přispěli k dobrému jménu Tišnova v kontextu celé naší země.

Pavel Hanák

Další článek:
Předchozí článek: