Prázdninový provoz

Prázdninový provoz

S koncem školního roku přechází i Studánka do prázdninového provozu. Pravidelný týdenní program končí v pátek 26. června. Během prázdnin budou probíhat pouze příměstské tábory a cvičení pro těhotné. Příležitostí pro setkání bude až oslava Studánkových narozenin, která proběhne v pátek 4. září odpoledne v Parku pod kostelem. Můžete se těšit na divadelní představení, dílničky pro děti, vědecké pokusy pro malé zvědavce a další program. Na kroužcích se budeme opět setkávat od pondělí 14. září.

V prvním pololetí letošního roku se podařilo ve Studánce uskutečnit mnoho krásných aktivit. Děkujeme našim aktivním rodičům, návštěvníkům, dárcům, sponzorům a příznivcům za jejich podporu a přejeme všem pohodové letní dny.

Děkujeme městu Tišnovu za to, že se rozhodlo i v roce 2020 podpořit tišnovské spolky prostřednictvím dotací. Vážíme si toho, že představitelé města oceňují naši práci a naše poslání a podporují Studánku v její činnosti. V roce 2020 podpořilo město Tišnov RC Studánka prostřednictvím následujících dotací:
Projekt na podporu aktivit pro rodiče s dětmi od 4 měsíců
Cílem projektu je nabídnout nejmladším dětem odborné a věku přiměřené aktivity, které jsou pro jejich zdravý, všestranný a přirozený vývoj přínosné.
Projekt psychologické podpory pro rodiny
Díky projektu nabízí Studánka finančně i časově dostupné psychologické poradenství a organizuje dlouhodobé odborné kurzy pro rodiče pečující o děti s ADHD.
Kulturní akce pro rodiny s dětmi
Cílem projektu je nabídnout v Tišnově tradiční kulturní program pro rodiny s malými dětmi.

Děkujeme MPSV za dotaci na projekt „Studánka je pramenem podpory rodiny“. Díky projektu nabídneme aktivity zaměřené na posílení rodičovských kompetencí, podporu funkční rodiny a zkvalitňování rodinných a partnerských vztahů.

Radka Štěpanovská, Kateřina Hromčíková

Další článek:
Předchozí článek: