Co se děje na radnici aneb z místostarostova zápisníku

Co se děje na radnici aneb z místostarostova zápisníku

Vážení spoluobčané, a to opravdu všichni bez rozdílu pohlaví a politických názorů, po delší době se k Vám obracím prostřednictvím Tišnovských novin.

V České republice stále ještě čelíme dozvukům pandemie nemoci Covid-19. V období nouzového stavu, vyhlášeného vládou kvůli koronaviru, se velmi zřetelně projevilo, jakou výhodu mají obyvatelé rodinných domů se zahrádkou, případně zahrádkáři na pronajatých pozemcích. Ve chvíli, kdy jsme  museli udržovat výrazný společenský odstup, děti se učily z domova a mnoho z nás pracovalo v rámci home office, byly návštěvy v přírodě jedinou možností, jak na chvíli zapomenout na stísněnost bytu. Všichni, kdo mohli trávit delší čas na vlastní nebo pronajaté zahradě, měli obrovskou výhodu. Protože také stále myslíme na obyvatele bytů, kteří nemohou dosáhnout na rodinný dům se zahradou ve svém vlastnictví a nemají možnost si zahradu z kapacitních důvodů pronajmout, pracujeme průběžně na vybudování komunitní zahrady (záhonů) pro obyvatele města Tišnova.

Co to vlastně je komunitní zahrada? Pro moje i Vaše poučení jsem se obrátil na Mgr. Dagmar Rudolfovou, která říká: „Je to především společná zahrada pro více lidí. Komunitní zahrada může mít nespočet podob. Od vnitrobloku, kde jsou umístěny veliké plastové pytle se zeminou, ve kterých lze pěstovat drobné ovoce a zeleninu, po pozemky s vyvýšenými záhony, posezením a zázemím. Naše představa je využít nějakou vhodnou z dosud  nevyužívaných ploch ve městě, kde budou v oploceném prostoru zbudovány záhony a zázemí. Každý z nás bude mít příležitost si záhon pronajmout a hospodařit na něm. Měli bychom tak možnost vypěstovat si pro vlastní spotřebu zeleninu a drobné ovoce bez chemických hnojiv a postřiků. Komunitní zahrada není park. Kromě možnosti vypěstovat si ledacos sám poskytuje zájemcům prostor pro trávení volného času jiným způsobem. Může to být i místo pro setkávání s přáteli, poznávání sousedů či udržování vzájemných vztahů. Je to ideální místo pro děti, obzvláště když není k dispozici chalupa nebo prarodiče na venkově. Rodiče se mohou společně s dětmi učit obdělávat půdu, radovat se z výsledků své práce a posedět s přáteli, což v dnešní době není zrovna málo.“ Zájemcům zajistí po dohodě materiální a odbornou pomoc Odbor správy majetku a komunálních služeb města Tišnova. Případní zájemci mě mohou předběžně kontaktovat se svými návrhy prostřednictvím e-mailu karel.soucek@tisnov.cz.

Také další možnost pro Vás aktivní občany je pěstování okrasných rostlin na veřejných plochách v těsné blízkosti Vašeho bydliště. Podrobnosti budou zveřejněny v následujícím vydání Tišnovských novin z pera vedoucí OSMKS.

Pokračujeme s přípravou revitalizace sídliště Pod Květnicí, kde snad už všechny bytové domy mají nový pěkně barevný a zateplený obvodový plášť a nyní se projektuje podle studie zpracované na celé sídliště a postupně aktualizované. Ta zahrnuje mimo jiné úpravu chodníků pro bezbariérový pohyb, opravu komunikací, řešení parkovacích míst, opravy dětských hřišť, veřejnou zeleň, kde se jistě najde místo i pro výše uvedené komunitní zahrady, místa upravená pro sběrná hnízda na velkoobjemové nádoby na směsný i tříděný odpad a veřejné osvětlení. Revitalizace celého sídliště je rozdělena ve studii na šest etap. Důvody pro toto dělení jsou hlavně finanční, a to jak vzhledem k našemu městskému rozpočtu, tak i k možnostem získávat dotace na jednotlivé etapy podle vyhlašovaných dotačních titulů. První etapa řeší horní část ulice Květnická od křižovatky s ulicí Královou po bytový dům Květnická 1619–1620 a hlavně „náměstíčko“ pod obchodem a před mateřskou školkou. Tato plocha si jistě vyžádá a také zaslouží větší úpravu terénu, ozelenění, lavičky a moderní osvětlení. V horkých dnech bez pochyby dobře poslouží i navržené pítko.

Velkou radost mám z prezentace, kterou nám představil architektonický ateliér PLUS MÍNUS NULA z Brna, k modernizaci a opravě hlediště a promítací kabiny letního kina. Pokud půjde všechno podle plánu, tak se na začátku příštího roku dočkáme nového sezení a příjemnějšího a bezpečného prostředí. V současné době zpracovává projektant podklady pro povolení a po skončení letošní sezóny bychom chtěli hned začít s  bouracími pracemi. Než k tomuto ale dojde, tak bych Vás chtěl pozvat na spoustu vystoupení a filmů, které připravují pracovníci MěKSu v rámci Tišnovského kulturního léta. Podpořme kulturu v Tišnově hojnou účastí. Vystupující budou mít radost, že mají pro koho hrát a zpívat, a stejně tak bude mít radost (možná i větší) pokladník z vybraného vstupného. Nabídka akcí je v Tišnově opravdu široká a rozmanitá nejenom od pořadatelů z MěKSu. Vzhledem k odloženým akcím z jara budou i měsíce září až listopad určitě přeplněné. Těším se na setkání s Vámi při skvělé zábavě.

Karel Souček

Další článek:
Předchozí článek: