Skauti pomáhali v krizi potřebným

Skauti pomáhali v krizi potřebným

Skautská činnost byla oficiálně pozastavena vedením Junáka – českého skauta dne 11. března 2020 do odvolání. Byla zastavena veškerá běžná skautská činnost – družinové schůzky, oddílové schůzky, výpravy, závody i akce skautského vzdělávání. Jde o těžký krok, který navazuje na rozhodnutí přijímané státními institucemi v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací. Jako skauti a skautky cítíme naši společenskou odpovědnost a chceme jednat s ohledem na ochranu starších a oslabených spoluobčanů. Jsme přesvědčeni, že jde o dobrý preventivní krok ve správný čas. O den později vyhlásila vláda ČR nouzový stav.

V našem středisku jsme ihned přešli na „nouzový režim“ – svolali jsme mimořádnou online poradu, odvolali všechny schůzky, výpravy a jednali co dál.  Skaut je prospěšný a pomáhá jiným,“ říká jeden z bodů skautského zákona. Jako skautky a skauti od sebe očekáváme, že budeme v případě potřeby pomáhat druhým. S tímto přesvědčením vedeme i holky a kluky ve skautských oddílech. Tato potřeba teď nastává, aktuální situace před společnost klade výzvy, kterým je třeba čelit, ohrožuje ty nejzranitelnější, kteří potřebují pomoc druhých. Proto jsme se rozhodli, že se zapojíme do  dobrovolnické činnosti, ze svých řad oslovili dospělé členy a připravili aktivní zálohu 15 dobrovolníků připravených „vyrazit do akce“. Kontaktovali jsme tišnovského koordinátora dobrovolnických aktivit, stejně tak oslovili „blízké“ organizace, o kterých jsme tušili, že se jich situace vážně týká, a nabídli jim pomoc. Situace a celkový průběh byly v Tišnově naštěstí stabilní a všechny organizace zvládaly.

„Ty první dny jsme neměli moc informací, nevěděli jsme, kdy se situace může změnit, ani co nás čeká v dalších dnech. Bylo to hodně adrenalinu, telefonátů a práce do noci. Měli jsme dobrou podporu z ústředí Junáka, které nás pravidelně informovalo o vývoji a dávalo důležité pokyny. Okamžitě vyšel manuál dobrovolníka, kde jsme se například dozvěděli, jak bezpečně podniknout nákup pro seniora. Nebo kam se obrátit, když nebudeme vědět.“ Povedlo se uskutečnit hodně pěkných i zajímavých činů. Skauti pomáhali s nákupy, šili roušky, tam, kde síly nestačily, okopávali záhonky, pro nemocnici v Ústí nad Labem tvořili automatické formátování tabulky výsledků COVID testů (pro rychlejší analýzu).

S vedením Domova sv. Alžběty na Žernůvce jsme vymysleli, jak potěšit zdejší seniory. Děti namalovaly obrázky s osobním věnováním, ty jsme naskenovali a poslali do domova, kde je svým klientům vytiskli. Tímto bezkontaktním způsobem lze bez rizika přenosu nákazy naprosto nekontrolovaně šířit vlnu radosti, což se také podařilo. Děti během týdne namalovaly na padesát krásných obrázků převážně s jarní tematikou. Na Žernůvce pak dostali nadílku obrázků o Velikonocích.

Upřímně děkujeme všem, kdo se do akce zapojili, především skautům z Tišnova, Lomnice a Synalova, a vedení Domova sv. Alžběty. Také děkujeme všem, kdo v těchto těžkých časech vystoupili z komfortní zóny a pomáhají druhým. Velké díky!

Marek Batelka, Skaut Květnice Tišnov
Eliška Vecheta, Skaut Podhoráci Synalov

Další článek:
Předchozí článek: