100 let Gymnázia Tišnov – 9. díl 2001–2010

100 let Gymnázia Tišnov – 9. díl 2001–2010

Gymnázium v Kronice města Tišnova
2001 – V květnu se basketbalisté tišnovského gymnázia opět probojovali do finále Středoškolské basketbalové ligy, v němž vyhráli nad pražským Sportovním gymnáziem Přípotoční a stali se tak celkovými vítězi.
2004 – Rada Jihomoravského kraje navrhla 13. 5. sloučení Středního odborného učiliště zemědělského (SOUZ) Tišnov a tišnovského gymnázia k datu 1. 7. 2004. Toto rozhodnutí vedlo k řadě protestních akcí a podařilo se prosadit, že zastupitelstvo Jihomoravského kraje projednávalo návrh už bez bodu týkajícího se tišnovských škol.
Gymnázium uspořádalo 21. 2. ples a 15. 12. soutěž ve skoku do výšky Tišnovská laťka.
2005 – Gymnázium pořádalo 12. 5. studentský majáles, který se koná jen jednou za 5 let (králem majálesu se stal Jan Greguš) a 25. 6. setkání absolventů s akademií u příležitosti 85. výročí založení školy. 27. 1. se konal den otevřených dveří a 26. 2. třetí ples gymnázia.
2007 – Na památku akademického malíře profesora Josefa Zeithammela-Zahořanského, který vyučoval na tišnovském gymnáziu v letech 1942–1950 kreslení, uspořádala Galerie Diana výstavu jeho obrazů nazvanou „Tišnovákům a jejich městu“.
2008 – 18. listopadu se konala v chrámu Porta coeli v Předklášteří primice bratra Prokopa – Jiřího Hlaváče. Narodil se v Tišnově a na zdejším gymnáziu v roce 1992 maturoval.
2010 – Tišnovské gymnázium oslavilo 90. výročí svého založení. K tomuto jubileu se uskutečnilo několik koncertů, výstav, akcí. První byla výstava, která obsahovala nejen historii gymnázia, ale i aktivity nynějších studentů. 14. 5. se uskutečnil studentský majáles.

Ředitelé
Po celé desetiletí pokračoval ve funkci ředitele Mgr. Karel Švábenský, o němž jsme v této rubrice psali již v dubnovém čísle a dnes toto pojednání doplníme o jeho životní a profesní curriculum vitae. Narodil se v září 1953 v Ivani, tehdy patřící do okresu Břeclav. Základní školu zahájil v rodné obci, druhý stupeň navštěvoval ve Vranovicích a gymnázium pak v Hustopečích. V létech 1972–77 studoval obor matematika – tělesná výchova na olomoucké přírodovědecké fakultě. Po jeho absolvování získal hned své první pracovní místo na tišnovském gymnáziu, takže s výjimkou jednoroční vojenské služby zde strávil celou svoji profesní kariéru. Po necelých patnácti letech od nástupu se stal 1. února 1992 ředitelem a na tomto postu setrval až do 31. července 2018, tedy více než 26 let. Dnes je zástupcem ředitelky. O jeho funkcích v komunální politice a sportu jsme informovali již minule, zmiňme tedy ještě členství v Akreditační komisi Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Dodnes se věnuje rozmanitým pohybovým aktivitám (tenis, hokej, fotbal, nohejbal, jízda na kole, plavání).

Tři významní profesoři
Mgr. Marie Chalupová Veličková – čeština, hudební výchova, 1993–dosud
Narozena v roce 1953 ve Svitavách, gymnázium vystudovala v Hejčíně (část Olomouce) a poté absolvovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor český jazyk – hudební výchova. První čtyři učitelské roky strávila na základní škole v Karviné 4 – Ráji, po mateřské dovolené přesídlila na jižní Moravu. Od roku 1984 působila na základní škole v Deblíně, poté v létech 1990–93 v Tišnově na ZŠ Riegrova. Na gymnáziu je léta vedoucím předmětové komise estetické výchovy, s vedením školy se podílela na vybavení odborné učebny hudební výchovy, organizuje účast žáků na akademiích, vánoční koncerty či výjezdy studentů do divadel a na různá hudební vystoupení.

Ing. Radomír Hort – programování, informatika a výpočetní technika, 1995–dosud
Narodil se na Vánoce roku 1959 v Brně, do základní školy chodil v Tišnově na tehdejší Gottwaldově ulici, zdejší gymnázium absolvoval v roce 1979 ve třídě profesora Bednáře. O pět let později vystudoval elektrotechnickou fakultu brněnského Vysokého učení technického. V létech 1984–95 se podílel na vývoji programového vybavení CNC řídících systémů ve VÚTS Brno (po roce 1989 FORM Brno, a. s.). Na tišnovském gymnáziu je vedle výuky současně správcem sítě IT, předsedou předmětové komise informatiky a programování, má na starosti dokumentování školních akcí a mezi studenty nadšeně propaguje cyklistiku.

Mgr. Dagmar Lanková – čeština, dějepis, latina, 2004–dosud
Rodačka z Brna strávila celé dětství na sídlišti Lesná, kde také chodila do základní školy na Blažkově ulici. V roce 1985 maturovala na gymnáziu na Slovanském náměstí, poté absolvovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor čeština–latina. Od roku 1991 učila v Brně na nově vzniklém soukromém Gymnáziu J. G. Mendela, v roce 2004 přešla na tišnovské gymnázium a současně dostudovala dálkově dějepis na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vedle literatury a historie se zajímá o turistiku, v minulém volebním období působila v Komisi pro komunikaci a média Rady města Tišnova.

Absolvent hodný pozornosti
Mgr. Bc. Lukáš Visingr (*1983) – maturita 2001, třídní profesor PhDr. Vojtěch Hanus
Po maturitě nejprve studoval obor kybernetika, automatizace a měření na elektrotechnické fakultě VUT Brno, poté absolvoval na Masarykově univerzitě bakalářské studium bezpečnostních a strategických studií a politologie, následně v oboru dokončil tamtéž i magisterské studium. V současnosti je uznáván jako špičkový český vojenský a bezpečnostní analytik a publicista, je stálým spolupracovníkem redakcí časopisů ATM (dříve Armádní technický magazín), Střelecká revue či Echo a populárně-naučných časopisů vydavatelství Extra Publishing. Je autorem knihy Zbraně 21. století.

Další článek:
Předchozí článek: